Røros–Oslo-rute lyses ut på nytt

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Foto: Scanpix/SMK

– Røros som reiselivsnasjon [Det antas at samferdselsministeren her mener «reiselivsdestinasjon». Red. anm.] er spesielt avhengig av et godt flytilbud. Når dette anbudet avlyses, er det for å sikre et tilbud minst på dagens nivå. Ved å lyse ut Røros–Oslo på nytt, sikrer vi en setekapasitet på minimum 30 seter, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

English: Old Røros and the church.

Anbudet på ruten Røros–Oslo avlyses, og vil etter planen lyses ut på nytt, så raskt som mulig. Samferdselsdepartementet har revurdert transportstandarden på denne ruten, og vil i nytt anbud ta inn krav om setekapasitet på 30 flyseter. Samferdselsdepartementet tar sikte på å få på plass en midlertidig avtale om drift av Røros-ruten fra 1. april 2012, og frem til nytt anbud gjennomføres.

North Flying AS overtar ruten Fagernes–Oslo, som UAB DOT LT driver i dag. Det vil fortsatt være to daglige avganger, tur–retur mellom Fagernes–Oslo. Ruten får en kontraktslengde på fire år.

Samferdselsdepartementet har på landsbasis tildelt kontrakter på 18 regionale flyruter for perioden 1. april 2012 til 31. mars 2016 og 2017. Tildelingen har en årlig kostnad på 380 millioner kroner.

Foto: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Foto: Scanpix/SMK

Enhanced by Zemanta