Ukens navn: Tore Garmo

Tore Garmo Konstituert administrerende direktør Dolly Dimple’s hovedkontor/PAM AS – Hva består din arbeidshverdag av? – Jeg er konstituert som administrerende direktør for Dolly Dimple’s’ 65 restauranter i Norge. Er helt ny i stillingen, slik at mye tid går med til å gjøre seg kjent med personer, organisasjon, restauranter – og derigjennom finne ut hvilke fokusområder vi skal prioritere og arbeide med. Det er langsiktig strategisk fokus, så vel som den nære operative hverdagen, som…

Les mer