Tore Rodahl til Wiederstrøm Hotel Consulting

Tore Rodahl til Wiederstrøm Hotel Consulting

Tore Rodahl startet hos Wiederstrøm Hotel Consulting 1. februar i a?r. Han kommer fra Horwath HTL, hvor han har alternert mellom avdelingene i Oslo og London, og har med seg ti a?rs konsulenterfaring i hotell- og reiselivsnæringen. – Det er veldig positivt at Tore blir med. Na? øker vi kapasiteten, vi fa?r større kompetanse og vi oppna?r en del synergier og stordriftsfordeler. Med min hotelldriftserfaring og journalistbakgrunn, og hans F&B-bakgrunn og internasjonale erfaring, ba?de fra…

Les mer