Tore Rodahl til Wiederstrøm Hotel Consulting

Tore Rodahl startet hos Wiederstrøm Hotel Consulting 1. februar i a?r. Han kommer fra Horwath HTL, hvor han har alternert mellom avdelingene i Oslo og London, og har med seg ti a?rs konsulenterfaring i hotell- og reiselivsnæringen.

– Det er veldig positivt at Tore blir med. Na? øker vi kapasiteten, vi fa?r større kompetanse og vi oppna?r en del synergier og stordriftsfordeler. Med min hotelldriftserfaring og journalistbakgrunn, og hans F&B-bakgrunn og internasjonale erfaring, ba?de fra utdanning og jobb, utfyller vi hverandre bra, sier Peter Wiederstrøm.

Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr hotellra?dgivning og andre konsulenttjenester for hotell- og reiselivsnæringen. Oppdragsgivere er alt fra sma?bedrifter til store selskaper i privat og offentlig sektor. De betjener hovedsakelig hotelleiere, investorer, eiendomsutviklere, operatører og finansinstitusjoner.

– Jeg setter stor pris pa? tillitserklæringen fra Peter, og ser frem til a? være med pa? den videre utviklingen av virksomheten, sier Tore Rodahl.

Tore Rodahl har en bachelor fra Hotel Institute Montreux i Sveits, og mastergrad fra Cornell University i New York og Hotellhøgskolen i Stavanger, og kommer fra konsulentselskapet Horwath HTL i Oslo og London. Han har gjennomført etablerings-, markeds- og lønnsomhetsanalyser for hotell- og reiselivsprosjekter, og vært med pa? flere operatørsøk og utvelgelse i Norge og internasjonalt. De siste fem a?rene har Tore vært ansvarlig for utgivelsen av bransjerapporten Norsk Hotellnæring, og har et svært bredt nettverk i hotell- og reiselivsnæringen.

Foto: Tore Rodahl, Wiederstrøm Hotel Consulting. Foto: PRIVAT