NHO Reiseliv vil ha nasjonale turiststier over samme lest som nasjonale turistveier

NHO Reiseliv vil ha nasjonale turiststier over samme lest som nasjonale turistveier

Etter sterk besøksvekst ved kjente norske turmål, ber NHO Reiseliv Regjeringen sette av ti millioner kroner årlig, til sikring av slitasjeutsatte turstier, skriver arbeidsgiverorganisasjonen i en pressemelding. I et brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget foreslår NHO Reiseliv å etablere nasjonale turiststier, etter modell av nasjonale turistveier. – De fleste turmål vedlikeholdes på en god måte i kommunene i dag, normalt i samarbeid med frivillige organisasjoner og gavestiftelser. Samtidig er turisttilstrømmingen til noen nasjonale…

Les mer