22.600 ekstraseter på påsketogene

NSB satser ekstra for å frakte påskereisende trygt og miljøvennlig frem til sitt reisemål. Både på Bergensbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og Rørosbanen er det ekstra kapasitet for å dekke etterspørselen, og det er fortsatt plasser igjen. Totalt setter NSB opp over 22.600 ekstraseter.

– Det er mange som velger tog som transportmiddel i forbindelse med påsketuren, derfor satser NSB stort på å få flest mulig frem på en god og miljøvennlig måte, sier konserndirektør og leder av NSB Persontog, Stein Nilsen.

De store utfartsdagene i år blir fredag 3. april og lørdag 4. april, men også onsdag 8. april kan bli en stor utfartsdag. Hjemfarten blir tradisjon tro størst på 1. påskedag, søndag 12. april og 2. påskedag 13. april. Fortsatt er det ledige plasser alle dager hvis kundene er fleksible på avreisetidspunkt, men det fylles fort opp.

NSB Regiontog på Bergensbanen

I påskedagene dobles antall seter på mange avganger som kjøres med motorvognsett type 73. Behovet for plasser er basert på behovet i fjor. Det er også satt opp ekstratog på Bergensbanen, og disse er markert i rutetabellene og finnes tilgjengelig for kjøp. I tillegg er det satt opp ekstratog 4. april fra Bergen klokken 11.10 med ankomst Geilo klokken 14.42. I NSB Regiontog på Bergensbanen er det satt opp over 6400 ekstraplasser i påsken 2009.

NSB Regiontog på Sørlandsbanen

Antall seter blir doblet på de avgangene som har mange reisende. Det betyr at disse avgangene har 400 seter. Totalt er det satt opp 2000 ekstraseter på NSB Regiontog på Sørlandsbanen.

NSB Regiontog på Dovrebanen

Også på Dovrebanen blir antall seter på populære avganger som kjøres med motorvognsett doblet til 400 seter per avgang. I avganger med tradisjonelt lokomotiv og vogner er det også satt inn ekstra sittevogn i dagtogene. 6000 plasser ekstra blir satt opp i påsken i år mellom Oslo og Trondheim.

NSB Regiontog mellom Trondheim og Bodø

I alt er det satt opp om lag 5300 ekstraplasser i påsken i NSB Regiontog på Nordlandsbanen. Økningen skjer gjennom at det i påskedagene kjøres flere vogner i allerede eksisterende avganger.

NSB Regiontog på Rørosbanen

I påsken 2009 setter NSB opp 2700 ekstraseter på NSB Regiontog mellom Hamar og Røros. I påskedagene er det et annet og større togmateriell som benyttes for å få plass til flere i eksisterende avganger.