Servicekonferansen 2009; årets servicebegivenhet

Fra HSMAI Chapter Norways 40-årsjubileum

Til tross for at Servicekonferansen som fagarrangement ikke har eksistert så lenge, ser den helt klart ut til å fylle et tomrom i servicenæringene. Servicekonferansen er i ferd med å innta posisjonen som et svært viktig forum for alle som arbeider i denne sektoren. Som en stadig voksende og ganske sammensatt sektor, er behovet her stort for et slikt forum, med tanke på faglig utvikling, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Årets Servicekonferanse foregår den 15. September, på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, med et spekter av spennende innledere og med deltagere fra mange ulike sektorer.

– Her blir det sterkt fokus på interaktive prosesser, læring og direkte nytteverdi for både bedriften og den enkelte deltager, så dette bør ingen gå glipp av, sier adm. dir. Ingunn Hofseth i HSMAI.

På det etterfølgende kveldsarrangementet skal blant annet Serviceprisen deles ut til bedrifter som i særlig grad har utmerket seg positivt på dette området.

Nytteverdi og varig effekt i fokus

Årets Servicekonferanse legger i høy grad opp til å være et nyttig verktøy som den enkelte deltager kan nyttiggjøre seg i egen virksomhet. Altfor ofte blir deltagerne på slike konferanser ”matet” med interessant teori og relevante synspunkter som de kan nikke gjenkjennende til, men som sjelden fører til endringer i egen bedrift.

Ingunn Hofseth, adm. dir. i HSMAI Chapter Norway.
Ingunn Hofseth, adm. dir. i HSMAI Chapter Norway.

– Det er ved denne konferansen tatt flere grep for å hindre at deltagerne skal havne i samme situasjon. Dels er det lagt opp til flere interaktive sesjoner underveis, inkludert såkalte wrap sessions, der deltagerne gis anledning til å diskutere utvalgte temaer med en høyt kvalifisert leder for prosessen og med andre deltagere. Dessuten vil det bli utarbeidet arbeidsoppgaver og sjekklister som skal gjøre det lettere å overføre det man lærer til egen virksomhet, legger HSMAI-direktøren til.

Sist, men ikke minst, er det lagt opp til en prissetting på konferansen som gjør det mulig for de fleste virksomheter å ha med flere deltagere, noe som erfaringsmessig øker sannsynligheten for at det man lærer også blir praktisert når man er tilbake i hverdagen i egen virksomhet.

Interessante innledere og case-presentasjoner

– Selvsagt vil innlederne være anerkjente kapasiteter på sine fagområder innen service og serviceutvikling. Samtidig er det lagt stor vekt på at innlederne er praktikere, og ikke bare representerer teoretisk kunnskap på området, selv om dette selvsagt også ligger i bunnen. Dessuten blir de fleste av innleggene knyttet til reelle cases, for å vise i praksis hvordan prosesser kan gjennomføres, hva som kreves underveis og i oppfølgingen av disse, og hvilke resultater dette faktisk kan gi, fremholder Hofseth.

Der alle med fokus på god service møtes

Servicekonferansen er i høyeste grad et tverrfaglig arrangement for alle som jobber med service på ulike nivåer, og helt uavhengig av sektor og bransje. Her vil representanter fra små bedrifter treffe deltagere fra store internasjonale selskaper. Og her vil privat næringsliv møte offentlig sektor og deltagere fra ulike typer organisasjoner. Mye av ideen er nettopp at Servicekonferansen skal gi deltagerne muligheter for å diskutere sine erfaringer med andre, lære av andre bransjer og bedrifter, overføre ideer fra en sektor til en annen og i det hele tatt delta i en interaktiv prosess. Samtidig er det viktig å benytte et slikt arrangement til å styrke serviceholdninger og lagånd internt i en bedrift, eller på tvers av avdelinger og funksjoner. Service er tross alt et fagområde som gjennomsyrer hele virksomheten, og som ikke er isolert til en avdeling eller et antall enkeltpersoner.

Best når det gjelder

– Som i idretten, er det også i vårt forhold til våre kunder viktig å være best når det gjelder. Og i motsetning til de fleste idrettsutøvere, som kanskje konkurrerer én gang i måneden, er vi i denne konkurransen hver eneste dag og nærmest kontinuerlig, fordi ethvert møte med en kunde eller bruker representerer en slik konkurranse. Det å være med i nettverket og fagforumet som Servicekonferansen representerer, gir i alle fall et langt bedre utgangspunkt for å hevde seg i denne konkurransen. Og det gir økte muligheter for å være best når det gjelder, sier Ingunn Hofseth.

For mer informasjon og påmelding til Servicekonferansen 2009, se disse sidene.

Til pressen: Pressemelding, med lenke til høyoppløselige bilder, fins på denne siden.