Bank sponser lokalt reiseliv

Tore Gautesen, Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS, og Knut Grinde Jacobsen, Haugesund Sparebank

Mandag ble Haugesund Sparebank offisiell hovedsamarbeidspartner for Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS. Avtalen, som strekker seg over tre år, vil tilføre reiselivssatsingen ekstra muskler, skriver de to partene i en pressemelding.

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS vil med dette også bli styrket frem mot Norwegian Travel Workshop i 2011, som Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS er arrangør for.

Video på sebyen.no.

Haugesund Sparebanks visjon er å være ”lokal, nær og personlig”. I samarbeidet med Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS håper banken å få være med på å gi reiselivet lokalt et stort løft, og bli en viktig partner i utviklingen av Haugalandet som reisemål. Midlene vil benyttes til markedstiltak, for å trekke enda flere turister til regionen i tiden som kommer. På denne måten vil midlene fra banken bidra til større verdiskapning i reiselivet lokalt, og være med på å styrke lokale arbeidsplasser.

– Vi gleder oss stort over at Haugesund Sparebank har valgt å gå inn som vår nye hovedsamarbeidspartner. Bankens bidrag blir en svært viktig del av reiselivssatsingen på Haugalandet i årene som kommer. Vi synes det er veldig positivt at de ønsker et samarbeid med oss, og vi ser frem til en spennende tid fremover med dem på laget, sier Tore Gautesen, regional reiselivssjef i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS.

– Vi er glad for å kunne bidra til at reiselivet på Haugalandet får styrket sine muligheter til å markedsføre regionen. Som en lokal og selvstendig sparebank er dette viktig og positivt for banken, samtidig som også vi på denne måten blir godt markedsført. I neste omgang bidrar dette til ytterligere positiv utvikling for oss, tilføyer administrerende banksjef i Haugesund Sparebank, Knut Grinde Jacobsen.

Foto: Tore Gautesen, Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS, og Knut Grinde Jacobsen, Haugesund Sparebank.