Bedriftene unngår klimabilletter

Rune Feltman, adm. dir. i VIA Travel

Miljøbevisstheten i det norske næringslivet har fått seg en kraftig knekk. Bare én av tyve forretningsreisende mener bedriften de er ansatt i kjøper klimabilletter i forbindelse med flyreiser, viser en undersøkelse fra VIA Travel.

Reisebyrået har spurt over 2000 av forretningskundene om deres holdninger til miljøet. Undersøkelsen avdekker blant annet at bare én av tyve forretningsreisende kjenner til at bedriften de er ansatt i kjøper klimabilletter/kvoter for å kompensere for utslippene flyreisene genererer. Nesten halvparten av de spurte mener bestemt at bedriften de er ansatt i ikke kjøper klimabilletter, mens resten ikke vet om bedriften kjøper dette eller ikke.

Håper på ny aktualitet

Administrerende direktør i VIA Travel Norge, Rune Feltman mener undersøkelsen viser at miljøsaken er blitt satt kraftig på vent.

– Finanskrisen er nok hovedforklaringen på at miljøbevisstheten ikke lenger er særlig fremtredende. Det er synd, men vårt håp er at miljøsak og klimakvoter får ny aktualitet når den økonomiske oppturen kommer igjen, sier han i en pressemelding fra byrået.

Velprøvd og veldokumentert

Feltman kan fortelle at miljøkrav ofte står på agendaen når VIA forhandler kontrakter med  bedrifter i Norge, selv om bedriftene ifølge undersøkelsen ikke er like flinke til å etterleve miljøkravene i praksis.

VIA Travel har tilbudt bedrifter klimaregnskap siden 2007, og hatt en avtale om salg av klimabilletter via den ideelle organisasjonen Mitt Klima siden 2006. Ordningen fungerer slik at forretningsreisebyrået beregner utslippene fra bedriftskundenes reiser ved hjelp av sin database, og ved bruk av en utslippsfaktor gitt av Mitt Klima. På basis av klimaregnskapet kan selskaper kjøpe klimabilletter/kvoter, som blant annet brukes til miljøprosjekter i utviklingsland.

– Ordningen er velprøvd og har veldokumentert effekt. Den store fordelen er at bedriftene kan inngå avtale med VIA Travel som utarbeider et årlig klimaregnskap, slik at hver enkelt ansatt ikke trenger å kjøpe dette til hver reise, sier Feltman.

Foto: Rune Feltman, adm. dir. i VIA Travel.