Ukens navn: Ottar Sefland

Ottar Sefland, salgs- og markedsirektør i Europeiske Reiseforsikring

Europeiske Reiseforsikring har i en årrekke vært en kjær og god samarbeidspartner for HSMAI. I denne forbindelse har vi tatt en prat med Ottar Sefland, som er salgs- og markedsdirektør i selskapet, som forteller om trender og tradisjoner, på jobb og privat.

– For tiden arbeider vi veldig mye med å nå kundene i tegningsøyeblikk på nett. Flere og flere booker nå sine reiser på nettet – 60 – 40. Dette gjøres for å sikre den del av markedet som alltid har vært viktig for oss, nemlig reiselivsbransjen. Europeiske har jo sitt utspring i bransjen selv. Ved starten i 1921 var reisegodsforsikring det viktigste, og i starten det eneste, element i reiseforsikringen, forteller han.

– Europeiske arbeider også nå med å se på hvordan vi på en intelligent måte kan tilnærme oss nye medier, som Facebook og Twitter, med flere, for å sikre kommunikasjonen mot nye generasjoner. På samme tid må vi også holde tak i kommunikasjon som sikrer dialogen mot dem som ennå ikke er «supernettbrukere». Vi har i tillegg de siste årene arbeidet bevisst med å etablere forsikring for ansatte som arbeider for norske firmaer i utlandet. Her er målet å være ledende i løpet av en tiårsperiode. Fokuset vårt er å sikre eksisterende segmenter og skape nye forretningsmuligheter, som sikrer fortsatt utvikling av Europeiske.

– Du har jobbet for Europeiske i flere år. Hvordan har dere det på jobben?

– Veldig bra! Kanskje lett for meg å si, som er leder, men jeg kan underbygge det med tilfredshetsmålinger. Dette er noe som vår eier If har stort fokus på. Flere ganger per år kjører vi anonyme tilfredshetsundersøkelser. Målet er forbedring av ansattes arbeidsforhold, utfordre ledere til å bidra enda mer positivt, og utfordre til videreutvikling. Totalt sett tror vi dette gir bedre miljø, fokus på forbedring av arbeidsprosesser og bedret inntjening. Latter og smil gir kraft, og er en viktig konkurranseparameter for Europeiske.

Skjerpede krav

– I etterkant av store ulykker, som tsunamien for fem år siden og 11. september 2001, venter kundene mye mer enn tidligere hjelp når uhellet er ute. Uavhengig av hvor de reiser, er spørsmålet «Hvem stiller opp og hjelper meg om uhellet er ute?». Vi har stort fokus på å hjelpe kundene våre på en optimal måte, men det er og viktig at kundene selv tar ansvar. Europeiske har en unik database, med opplysninger om leger og sykehus, til beste for kundene. Utfordringen er bare at når kundene beveger seg inn i områder der det ikke finnes infrastruktur, og så må de selv ta ansvar. Vi klarer mye, men det er umulig å være trollmenn, understreker Sefland.

– Fokuset er blitt veldig stort på pris og hvor mye det er mulig å spare. Dette er en trend som også understøttes av forbrukermyndighetene. Som et resultat av dette, ser vi at selskaper nå begynner å selge enkeltelementer av reiseforsikringen. Til nå har reiseforsikring vært en pakke, som har inneholdt alle de viktige dekninger, avbestilling, forsinkelse, tyveri, sykdom, hjemtransport og så videre. Tenk deg den kunde som kun ser på pris og dermed kjøper forsikring uten sykedekning. Resultatet kan bli en kjemperegning, for lege, sykehus og transport.

– Vi i Europeiske har fokus på «Din trygghet i hele verden». Derfor ønsker vi å selge en totalpakke som gir optimal trygghet.

Min påstand er at det viktige i Reiseforsikring ikke er hva som står i vilkårsheftet, men hva slags hjelp du får når uhellet er ute. Det er når du er syk, har hatt uhell og er alene i verden at det er viktig med kvalifisert hjelp, poengterer han.
– Hva er de største forskjellene på assistansen de reisende behøver nå mot for noen tiår tilbake?

– Før i verden reiste nordmenn stort sett til kjente destinasjoner, ofte med et charterselskap. Da var fokuset mer på småting som skjedde på reisen, som tyveri og forsinkelser. Oftest kunne hjelp av en guide være nok. Det er selvfølgelig også viktig at dette fungerer nå. Utfordringen er bare at verden er blitt mer komplisert. Vi reiser nå stadig oftere til utfordrende strøk. Det betyr at vi er mye mer avhengig av lokalt nettverk, kunnskap og språk enn tidligere. Vi bruker våre egne, lokale kontorer verden over, mye mer enn tidligere. De har kunnskap om området, kjenner forholdene, har kontakter og kan språket. Dette er av uvurderlig betydning, spesielt når sakene skjer utenfor våre nærområder.

– Pressen roper «ulv!»

– Hvordan påvirker pandemier folks reisevalg?

– Folk tar nok hensyn til det, til en viss grad, når de velger reisemål. Det var få som søkte seg til Mexico da svineinfluensaen herjet der. Utfordringen er at krisemaksimeringen i media ofte fører til at folk ikke lenger tar slike ting alvorlig. Det blir som å rope «ulv!» hele tiden. I sommer har svineinfluensa, flått og huggorm, for eksempel, vært nesten «garantert død» i media. Alltid er det noe nytt på gang. Kanskje har det noe å gjøre med medias ønske om å selge, undrer Ottar Sefland.

– Folk har i kort minne. Når billettene settes ned i pris, reiser folk, litt uavhengig av krigsoverskrifter i media. Vår utfordring blir at vi i tillegg til pandemi, må forholde oss til alle utspill i media. Slike utspill skaper usikkerhet, noe som igjen gir grobunn for en masse spørsmål.

Sammen med Sjømannskirken

– Vi har hatt en meget positiv utvikling i Europeiske de siste årene. Porteføljen har økt kraftig og merkevaren Europeiske står sterkere enn noen gang. Utfordringen for oss ansatte blir å sikre at denne utviklingen fortsetter. Stort fokus på videreutvikling på de områdene markedet krever, stadig å være på hugget, forbedre prosesser og øving i å takle kriser blir mer og mer viktig. Det får vi da også til, syns jeg, med smil og latter i dagliglivet. Alle ansatte er innstilt på å gi det lille ekstra for Europeiske og for kundene, fremholder Sefland.

– Men Europeiske selv yter noe ekstra. Vi støtter Sjømannskirken og bruker dem som ressurser i operasjoner vi har verden over. Kirken og Europeiske har samme misjon i verden: Vi skal hjelpe reisende nordmenn som har problemer og utfordringer på sin reise. For oss er det viktig å støtte Sjømannskirken. Det gir dem midler til å videreutvikle sin kompetanse og skape et enda bedre «hjem» for nordmenn på reise. Sjømannskirken er en av de aller mest profesjonelle organisasjoner jeg kjenner til. Vårt felles slagord er: «Sammen for din trygghet». Utover det støtter vi også Trygg Trafikk. Målet er å legge forholdene til rette og gi trafikkråd til nordmenn som er på reise.

– For å bli litt privat, hvordan var julehøytiden for deg og dine?

– Min høytid har vært meget bra, med alle ungene og barnebarn samlet julaften. Vi har alltid hatt pinnekjøtt, laget på «Sefland-måten», med riskrem som dessert. Ungene sier at slik må det være, ellers er det ikke jul. Første juledag er det lutefisk med pinnekjøtt til. Jeg må vel være ærlig å si at lutefisken er mest for meg. En tur i kirken på Julaften er også godt. Roen og høytiden er godt å ha med seg. Det gir rom til å tenke på hvor heldig en er som bor i Norge. Det gir også rom til å tenke over hvor heldig jeg er som har friske barn. Det er ikke alltid en selvfølge.

– Kunne du tenke deg å ta juleferien utenlands?

– Det kunne vært artig å prøve, og jeg kommer nok til å ta en tur på julaften en gang. Likevel er vel snø, litt kulde og tradisjonsmat og foretrekke. Jeg er veldig glad i å reise, og må vel tilstå at jeg er ganske reisevant. En gang var ungene og jeg i England for noen år siden for å se en Charity Shield-kamp. Vi er alle Manchester United-fans. Dette var like etter terroraksjonene i London. Av frykt for nye, var alle oppbevaringsbokser blitt stengt. Utfordringen var at vi hadde tre kofferter og skulle inn på kamp i Cardiff.  Det endte med at vi måtte overtale sjefen på jernbanestasjonen til å hjelpe oss. Vi fikk ikke koffertene med inn på kampen, så løsning var at stasjonsmesteren ble overtalt til å ha dem under skrivebordet mens vi var på kamp. Det å klare å få det til, var nesten større prestasjon enn å få billetter til kampen, selv om kampen hadde vært utsolgt i flere måneder. Vi ler ofte av den episoden. Da var vi mindre heldige i Barcelona, der det var 23 grader ved avreise. Derfor reiste vi med sommergarderobe. Det slo om til snø og kulde og vi måtte fornye garderoben.

Vi tar oss i å lure på om familien Sefland hadde reiseforsikringen i orden, men tar det i bunn og grunn for gitt. På fritiden er Ottar Sefland for øvrig det man kan kalle typisk norsk:

– Jeg er veldig glad i å se på fotball i inn- og utland. Turer sammen med familie og venner er helt topp. Det gir kultur, opplevelse og masse moro. Jeg liker også veldig godt å gå på ski. Akkurat nå har jeg i oppgave å lære mine barnebarn å kjøre på ski. Det er spennende og morsomt, men utfordrende også.

Glad for HSMAI-samarbeidet

– Hvis du fikk anledning til å studere på nytt, hva ville du valgt og hvorfor?

– Da ville jeg blitt advokat. Tenk å få prosedere i retten. Pedagogikk, presentasjons- og kommunikasjonsteknikk ville være viktig, sammen med kunnskap om jus. Det ville vært en stor utfordring. Eller kanskje programleder på radio eller TV. Det kunne vært artig å prøve en gang. På den annen side trives jeg så godt i jobben jeg har, og apropos den, syns jeg det er interessant å trekke frem Europeiskes plass, i skjæringspunktet mellom reiseliv og forsikring. For Europeiske er det viktig å være en del av reiselivsbransjen. Vi har samarbeidet med HSMAI i ni år. Jeg opplever stort engasjement, smil og latter, masse kunnskap og kompetanse i nettverksbygging i HSMAI. Dette er viktige elementer for Europeiske også, når vi skal lykkes i business, mener Ottar Sefland.

– Vi har her hatt mye glede av å samarbeide med HSMAI. De ovennevnte elementene er viktige for å sikre eksisterende business og søke felter videreutvikling av eksisterende business. Det er det som skal sikre vår fremtidige eksistens.

Europeiske Reiseforsikring har i en årrekke vært en kjær og god samarbeidspartner for HSMAI. I denne forbindelse har vi tatt en prat med Ottar Sefland, som er salgs- og markedsdirektør i selskapet, som forteller om trender og tradisjoner, på jobb og privat.

– For tiden arbeider vi veldig mye med å nå kundene i tegningsøyeblikk på nett. Flere og flere booker nå sine reiser på nettet – 60 – 40. Dette gjøres for å sikre den del av markedet som alltid har vært viktig for oss, nemlig reiselivsbransjen. Europeiske har jo sitt utspring i bransjen selv. Ved starten i 1921 var reisegodsforsikring det viktigste, og i starten det eneste, element i reiseforsikringen, forteller han.

– Europeiske arbeider også nå med å se på hvordan vi på en intelligent måte kan tilnærme oss nye medier, som Facebook og Twitter, med flere, for å sikre kommunikasjonen mot nye generasjoner. På samme tid må vi også holde tak i kommunikasjon som sikrer dialogen mot dem som ennå ikke er «supernettbrukere». Vi har i tillegg de siste årene arbeidet bevisst med å etablere forsikring for ansatte som arbeider for norske firmaer i utlandet. Her er målet å være ledende i løpet av en tiårsperiode. Fokuset vårt er å sikre eksisterende segmenter og skape nye forretningsmuligheter, som sikrer fortsatt utvikling av Europeiske.

– Du har jobbet for Europeiske i flere år. Hvordan har dere det på jobben?

– Veldig bra! Kanskje lett for meg å si, som er leder, men jeg kan underbygge det med tilfredshetsmålinger. Dette er noe som vår eier If har stort fokus på. Flere ganger per år kjører vi anonyme tilfredshetsundersøkelser. Målet er forbedring av ansattes arbeidsforhold, utfordre ledere til å bidra enda mer positivt, og utfordre til videreutvikling. Totalt sett tror vi dette gir bedre miljø, fokus på forbedring av arbeidsprosesser og bedret inntjening. Latter og smil gir kraft, og er en viktig konkurranseparameter for Europeiske.
Skjerpede krav
– I etterkant av store ulykker, som tsunamien for fem år siden og 11. september 2001, venter kundene mye mer enn tidligere hjelp når uhellet er ute. Uavhengig av hvor de reiser, er spørsmålet «Hvem stiller opp og hjelper meg om uhellet er ute?». Vi har stort fokus på å hjelpe kundene våre på en optimal måte, men det er og viktig at kundene selv tar ansvar. Europeiske har en unik database, med opplysninger om leger og sykehus, til beste for kundene. Utfordringen er bare at når kundene beveger seg inn i områder der det ikke finnes infrastruktur, og så må de selv ta ansvar. Vi klarer mye, men det er umulig å være trollmenn, understreker Sefland.

– Fokuset er blitt veldig stort på pris og hvor mye det er mulig å spare. Dette er en trend som også understøttes av forbrukermyndighetene. Som et resultat av dette, ser vi at selskaper nå begynner å selge enkeltelementer av reiseforsikringen. Til nå har reiseforsikring vært en pakke, som har inneholdt alle de viktige dekninger, avbestilling, forsinkelse, tyveri, sykdom, hjemtransport og så videre. Tenk deg den kunde som kun ser på pris og dermed kjøper forsikring uten sykedekning. Resultatet kan bli en kjemperegning, for lege, sykehus og transport.

– Vi i Europeiske har fokus på «Din trygghet i hele verden». Derfor ønsker vi å selge en totalpakke som gir optimal trygghet.

Min påstand er at det viktige i Reiseforsikring ikke er hva som står i vilkårsheftet, men hva slags hjelp du får når uhellet er ute. Det er når du er syk, har hatt uhell og er alene i verden at det er viktig med kvalifisert hjelp, poengterer han.
– Hva er de største forskjellene på assistansen de reisende behøver nå mot for noen tiår tilbake?

– Før i verden reiste nordmenn stort sett til kjente destinasjoner, ofte med et charterselskap. Da var fokuset mer på småting som skjedde på reisen, som tyveri og forsinkelser. Oftest kunne hjelp av en guide være nok. Det er selvfølgelig også viktig at dette fungerer nå. Utfordringen er bare at verden er blitt mer komplisert. Vi reiser nå stadig oftere til utfordrende strøk. Det betyr at vi er mye mer avhengig av lokalt nettverk, kunnskap og språk enn tidligere. Vi bruker våre egne, lokale kontorer verden over, mye mer enn tidligere. De har kunnskap om området, kjenner forholdene, har kontakter og kan språket. Dette er av uvurderlig betydning, spesielt når sakene skjer utenfor våre nærområder.

– Pressen roper «ulv!»

– Hvordan påvirker pandemier folks reisevalg?

– Folk tar nok hensyn til det, til en viss grad, når de velger reisemål. Det var få som søkte seg til Mexico da svineinfluensaen herjet der. Utfordringen er at krisemaksimeringen i media ofte fører til at folk ikke lenger tar slike ting alvorlig. Det blir som å rope «ulv!» hele tiden. I sommer har svineinfluensa, flått og huggorm, for eksempel, vært nesten «garantert død» i media. Alltid er det noe nytt på gang. Kanskje har det noe å gjøre med medias ønske om å selge, undrer Ottar Sefland.

– Folk har i kort minne. Når billettene settes ned i pris, reiser folk, litt uavhengig av krigsoverskrifter i media. Vår utfordring blir at vi i tillegg til pandemi, må forholde oss til alle utspill i media. Slike utspill skaper usikkerhet, noe som igjen gir grobunn for en masse spørsmål.

Sammen med Sjømannskirken
– Vi har hatt en meget positiv utvikling i Europeiske de siste årene. Porteføljen har økt kraftig og merkevaren Europeiske står sterkere enn noen gang. Utfordringen for oss ansatte blir å sikre at denne utviklingen fortsetter. Stort fokus på videreutvikling på de områdene markedet krever, stadig å være på hugget, forbedre prosesser og øving i å takle kriser blir mer og mer viktig. Det får vi da også til, syns jeg, med smil og latter i dagliglivet. Alle ansatte er innstilt på å gi det lille ekstra for Europeiske og for kundene, fremholder Sefland.
– Men Europeiske selv yter noe ekstra. Vi støtter Sjømannskirken og bruker dem som ressurser i operasjoner vi har verden over. Kirken og Europeiske har samme misjon i verden: Vi skal hjelpe reisende nordmenn som har problemer og utfordringer på sin reise. For oss er det viktig å støtte Sjømannskirken. Det gir dem midler til å videreutvikle sin kompetanse og skape et enda bedre «hjem» for nordmenn på reise. Sjømannskirken er en av de aller mest profesjonelle organisasjoner jeg kjenner til. Vårt felles slagord er: «Sammen for din trygghet». Utover det støtter vi også Trygg Trafikk. Målet er å legge forholdene til rette og gi trafikkråd til nordmenn som er på reise.

– For å bli litt privat, hvordan var julehøytiden for deg og dine?

– Min høytid har vært meget bra, med alle ungene og barnebarn samlet julaften. Vi har alltid hatt pinnekjøtt, laget på «Sefland-måten», med riskrem som dessert. Ungene sier at slik må det være, ellers er det ikke jul. Første juledag er det lutefisk med pinnekjøtt til. Jeg må vel være ærlig å si at lutefisken er mest for meg. En tur i kirken på Julaften er også godt. Roen og høytiden er godt å ha med seg. Det gir rom til å tenke på hvor heldig en er som bor i Norge. Det gir også rom til å tenke over hvor heldig jeg er som har friske barn. Det er ikke alltid en selvfølge.
– Kunne du tenke deg å ta juleferien utenlands?
– Det kunne vært artig å prøve, og jeg kommer nok til å ta en tur på julaften en gang. Likevel er vel snø, litt kulde og tradisjonsmat og foretrekke. Jeg er veldig glad i å reise, og må vel tilstå at jeg er ganske reisevant. En gang var ungene og jeg i England for noen år siden for å se en Charity Shield-kamp. Vi er alle Manchester United-fans. Dette var like etter terroraksjonene i London. Av frykt for nye, var alle oppbevaringsbokser blitt stengt. Utfordringen var at vi hadde tre kofferter og skulle inn på kamp i Cardiff. Det endte med at vi måtte overtale sjefen på jernbanestasjonen til å hjelpe oss. Vi fikk ikke koffertene med inn på kampen, så løsning var at stasjonsmesteren ble overtalt til å ha dem under skrivebordet mens vi var på kamp. Det å klare å få det til, var nesten større prestasjon enn å få billetter til kampen, selv om kampen hadde vært utsolgt i flere måneder. Vi ler ofte av den episoden. Da var vi mindre heldige i Barcelona, der det var 23 grader ved avreise. Derfor reiste vi med sommergarderobe. Det slo om til snø og kulde og vi måtte fornye garderoben.

Vi tar oss i å lure på om familien Sefland hadde reiseforsikringen i orden, men tar det i bunn og grunn for gitt. På fritiden er Ottar Sefland for øvrig det man kan kalle typisk norsk:
– Jeg er veldig glad i å se på fotball i inn- og utland. Turer sammen med familie og venner er helt topp. Det gir kultur, opplevelse og masse moro. Jeg liker også veldig godt å gå på ski. Akkurat nå har jeg i oppgave å lære mine barnebarn å kjøre på ski. Det er spennende og morsomt, men utfordrende også.

Glad for HSMAI-samarbeidet
– Hvis du fikk anledning til å studere på nytt, hva ville du valgt og hvorfor?

– Da ville jeg blitt advokat. Tenk å få prosedere i retten. Pedagogikk, presentasjons- og kommunikasjonsteknikk ville være viktig, sammen med kunnskap om jus. Det ville vært en stor utfordring. Eller kanskje programleder på radio eller TV. Det kunne vært artig å prøve en gang. På den annen side trives jeg så godt i jobben jeg har, og apropos den, syns jeg det er interessant å trekke frem Europeiskes plass, i skjæringspunktet mellom reiseliv og forsikring. For Europeiske er det viktig å være en del av reiselivsbransjen. Vi har samarbeidet med HSMAI i ni år. Jeg opplever stort engasjement, smil og latter, masse kunnskap og kompetanse i nettverksbygging i HSMAI. Dette er viktige elementer for Europeiske også, når vi skal lykkes i business, mener Ottar Sefland.

– Vi har her hatt mye glede av å samarbeide med HSMAI. De ovennevnte elementene er viktige for å sikre eksisterende business og søke felter videreutvikling av eksisterende business. Det er det som skal sikre vår fremtidige eksistens.