Rica Hotel Hamar med Svanen

Tilstede ved utdelingen av miljømerket Svanen til Rica Hotel Hamar var f.v: Tormod Lien fra Stiftelsen Miljømerking, Geir Midtbruket - teknisk sjef og miljøansvarlig ved hotellet, Guri Sjetne - driftsdirektør, Marco Angiuli - restaurantsjef, Marianne Myrvang - husøkonom, Kenth Folde - kurs- og konferansesjef, Lovise Borud - salgssjef og helt til høyre, ordfører i Hamar, Anita Ihle Steen.

Selv om det er byen på andre siden av Mjøsa som har en hvit svane i sitt byvåpen, kan Hamar konstatere at Rica Hotel Hamar har mottatt miljømerket Svanen, og dermed oppfyller verdens strengeste miljøkrav for hoteller.

Driftsdirektør Guri Sjetne og teknisk ansvarlig Geir Midtbruket kunne, sammen med resten av hotellets ansatte, glede seg over at Rica Hotel Hamar nå oppfyller verdens strengeste miljøkrav for hoteller. Det var ordfører i Hamar, Anita Ihle Steen, som delte ut diplomet på vegne av Stiftelsen Miljømerking, heter det i en pressemelding fra Rica Hotels.

Rica Hotel Hamar har de siste årene investert store summer i et nytt energistyringssystem, og dette arbeidet har gitt betraktelige resultater. På to år har hotellet redusert sitt energiforbruk med mer enn 500.000 kWh. Vannforbruket er i samme tidsrom redusert med 24 prosent, og en stor andel av hotellets avfall kildesorteres og går til resirkulering.

Energigjerrige sparepærer er montert over hele hotellet og sparedusjer og kraner sikrer at vannforbruket ikke er unødvendig høyt.

– Likevel går ikke dette ut over våre gjesters komfort, lover driftsdirektør Guri Sjetne, som håper hotellgjestene vil sette pris på hotellets satsing på en miljømessig skånsom drift.

Alt av engangsartikler i plast er ute, og Rica Hotel Hamar deltar i prosjektet ”Lokalmat på menyen”. Dette sikrer en stor andel kortreist mat, noe som både bidrar til mindre transport og mindre utslipp av klimagasser, men også bidrar til spennende smaksopplevelser for hotellets gjester.

Miljø- og sikkerhetssjef i Rica Hotels, Lise Sunsby, fastslår at dette er ricakjedens 24. hotell med Svanen, og varsler at arbeidet med å miljømerke flere av kjedens hoteller fortsetter.

Foto: Tilstede ved utdelingen av miljømerket Svanen til Rica Hotel Hamar var f.v: Tormod Lien fra Stiftelsen Miljømerking, Geir Midtbruket – teknisk sjef og miljøansvarlig ved hotellet, Guri Sjetne – driftsdirektør, Marco Angiuli – restaurantsjef, Marianne Myrvang – husøkonom, Kenth Folde – kurs- og konferansesjef, Lovise Borud – salgssjef og helt til høyre, ordfører i Hamar, Anita Ihle Steen.