All Time High for Norwegian

Bjørn Kjos

Norwegian legger i dag frem selskapets beste årsresultat, med et overskudd etter skatt på 446 millioner kroner. Også fjerde kvartal 2009 ble det beste så langt. Norwegian hadde en kraftig passasjervekst i 2009, og fløy 10,8 millioner passasjerer. Det er 18 prosent flere passasjerer enn året år, skriver selskapet i en pressemelding.

– Jeg er svært tilfreds med resultatene i en situasjon der bransjen har stått overfor store utfordringer, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

– Spesielt er jeg fornøyd med at vi har redusert kostnadene og dermed økt vår konkurransekraft.

Kostnadene er på årsbasis kuttet med 13 prosent fra 2008 til 2009. Når det tas hensyn til drivstoff- og valutajusteringer, samt kortere flydistanse, er kostnadene også lavere enn i 2008. Norwegian vil, med innfasing av nye og større fly, få en mer effektiv drift og dermed redusere enhetskostnadene ytterligere.

Satser i Norden

Totalt ble 63 nye ruter lansert i løpet av 2009. Bare i Danmark har Norwegian åpnet 30 nye ruter, mens det i Sverige er etablert 18 og i Norge 15 nye ruter. I dag lanserer Norwegian for første gang ruter til Helsinki fra Oslo og Stockholm. De nye rutene er ledd i en klar strategi om å befeste Norwegian som en sterk aktør i det nordiske flymarkedet.

– Det er en milepæl for selskapet når vi nå åpner de første rutene til Finland. Norden er et naturlig satsingsområde for Norwegian. Vi ser at det er åpning for nye aktører til og fra Finland. Dagens flypriser på disse strekningene er for høye, og vi har et tilbud der både forretningsreisende og fritidsreisende vil få valuta for pengene, sier Kjos.

Rutene til Finland starter opp 29. april fra Gardermoen og Arlanda. De legges i salg i dag, 11. februar. Oppstartprisen blir NOK 299,- fra Oslo og SEK 349,- fra Stockholm.

Nye fly

Norwegian har i dag ca 220 ruter i salg, hvorav 40 i Danmark og 30 i Sverige. Innen 2014 vil Norwegian ha en av de mest miljøvennlige og moderne flyflåtene i Europa, med 70 nye Boeing 737-800-maskiner. I løpet av inneværende år får Norwegian levert 13 nye 737-800, som også vil bli benyttet på de nye rutene til Finland.

Foto: Bjørn Kjos, adm. dir. i Norwegian Air Shuttle. Fotograf: Kjetil Ree/Wikipedia