Ny pris til norske fjorder

Solnedgang i Hardangerfjorden (Wikimedia commons)

Under verdens største cruisemesse, Seatrade Miami, i forrige uke vant de norske fjordene nok en pris, denne gang under kategorien ”Best destination experience” – Beste reisemålsopplevelse.  Det er cruisemagasinet DREAM World Cruise Destinations som deler ut prisen, etter avstemming fra rederiene og cruisepassasjerene.

Prisen er en stor anerkjennelse til det organiserte arbeidet som både havnene og Cruise Norway utfører overfor cruisemarkedet.  Det har også gitt seg utslag i økt antall cruiseanløp og større spredning av cruisetrafikken i fjordområdene.  I Hardangerfjorden ventes det i år 75 anløp, en fremgang på 20 anløp (+36 prosent) fra 2009, skriver Cruise Destination Hardangerfjord i en pressemelding.  Målt i passasjerer er fremgangen enda større; fra 45.000 i fjor til 96.000 i år (+113 prosent!).  Dette kommer av at det etter hvert er større skip som kommer til fjordene. For eksempel er gjennomsnittlig antall passasjerer om bord steget fra 811 i 2006 til 1280 i år.

Miljøbevisst satsing

Likevel er det aldri snakk om masseturisme fra cruiseskipene.  Anløpene er spredt over 42 dager, med bare seks dager der det er flere enn ett skip i fjorden.

Cruise Destination Hardangerfjord har lagt stor vekt på å unngå slitasje på attraksjonene, og deltar også i et storstilt miljøprosjekt i EU-regi, der 19 havner rundt hele nordsjøbassenget i fellesskap vil arbeide for en bærekraftig cruiseturisme.  Mange nye rundturer og aktivitetstilbud er bygget opp etter initiativ av Cruise Destination Hardangerfjord, for dermed å spre trafikken når vi mottar tusenvis av cruisegjester.

Cruise Destination Hardangerfjord er et samarbeidsprosjekt mellom syv Hardanger-kommuner, Innovasjon Norge og Hordaland Fylkeskommune.

Foto: Solnedgang i Hardangerfjorden (Wikimedia commons)