Optimismen tilbake

Rune Feltman, adm. dir. i VIA Travel

Syv av ti reiseinnkjøpere mener reiseaktiviteten for deres bedrift vil være høyere i år, sammenlignet med fjoråret. Dette er ett av hovedfunnene i en ny kundeundersøkelse gjennomført av VIA Travel, skriver selskapet i en pressemelding.

VIA Travel gjennomfører årlig en kundeundersøkelse blant sine forretningsreisende. Mer enn 12.000 innkjøpere, reisebestillere og reisende har svart. I undersøkelsen, der innkjøpere og Travel Managers over hele landet blant annet ble spurt om forventninger til reiseaktivitet, er tallene entydige.

Positiv vekst

72 prosent av de spurte mener at reiseaktiviteten vil øke, sammenlignet med fjoråret. I tallene ligger det forventninger om flere reiser, flere hotellovernattinger og større fokus på bedriftsavtaler for fly og hotell.

– Vi ser nå en tydelig positiv vekst, ikke bare i forhold til forventninger, men også i faktiske tall, sier administrerende direktør i VIA Travel, Rune Feltman, som likevel understreker at markedet ikke er på samme nivå som før finanskrisen.

– Samtidig er det viktig å påpeke at en økning i antall reiser ikke nødvendigvis betyr at kostnadene øker. For veldig mange av våre kunder opplever vi at de totale reisekostnadene likevel går ned, som en følge av at de har implementert en strammere reisepolicy, som overholdes med høy lojalitet, sier han.

Følger markedet

Feltman forklarer den økte aktiviteten med at da finanskrisen var et faktum, var mange tidlig ute med å kutte i reise- og markedsføringsbudsjettene.

– Mange bedrifter innførte en strengere reisepolicy, ofte ved hjelp av reisebyrået, forklarer Feltman.

Ut over høsten 2009 og inn i 2010 opplever mange av disse en kombinasjon av at krisen ikke ble så alvorlig som først fryktet og at økonomien generelt er i ferd med å ta seg opp.

– Vi har en tett dialog med kundene våre. Nå ser vi at mange av de som var tidlig ute med å redusere reisevirksomheten finner det riktig å øke aktiviteten, men fortsatt med en stram reisepolicy og tett oppfølging fra byrået, avslutter Rune Feltman.