Bygdeturismen skal utvikles

Bygdeturisme (foto: gardsutvikleren.no)

Bygdeturismen har nå fått et verktøy for å utvikle en sterk og god merkevare. Den nettbaserte Gardsutvikleren skal bidra til økt bevissthet og kunnskap hos dem som satser på bygdeturisme, innen fagområder som landskap, arkitektur og design. Derved vil tilbudene innen bygdeturisme fremstå som helhetlige og attraktive opplevelsesbedrifter for dem som besøker dem, heter det i en pressemelding fra bransje- og markedsorganisasjonen HANEN.

Norsk Form, HANEN og Innovasjon Norge står bak www.gardsutvikleren.no, som nettopp er lansert. Den nettbaserte veilederen er skapt gjennom et treårig prosjekt, hvor fire bygdeturismebedrifter har vært med som pilotgårder. De fire bedriftene, som er svært forskjellige, har vært gjennom en omfattende utviklingsprosess selv, samtidig som de har gitt informasjon og erfaringer for utvikling av veilederen, som skal kunne brukes av alle som utvikler bygdeturisme her i landet.

Skjermdump fra forsiden av gardsutvikleren.no

Gardsutvikleren er en nettbasert veileder, som inneholder en veiviser, praktiske eksempler og nyttig informasjon for arbeidet med å utvikle en egen, helhetlig identitet.

– Når man går over fra tradisjonelt landbruk til helt eller delvis å satse på bygdeturisme, er det for mange stor usikkerhet om hvordan man bør gå frem for å utvikle et godt og helhetlig opplevelsesprodukt for de besøkende, sier prosjektleder Tonje E. Dahlstrøm hos HANEN, og fortsetter:

– Vi har ønsket å få et verktøy som er enkelt å bruke, og som sikrer at man tar de riktige grepene underveis i utviklingen av bedriften.

– Vi på Bergsdalstunet i Hordaland har, sammen med Hamremoen i Buskerud og Ersgard og Bjerkem i Trøndelag, vært med som pilotgårder, forteller Olaug Fagerbakke.

– Dette har vært en spennende prosess, som har gjort at vi har fått økt fokus på skilting, logo og andre grafiske elementer, hvordan gårdstunet er organisert og alle de andre detaljene, som til sammen skal utgjøre en helhetlig og gi en god opplevelse for de besøkende hos oss.

– Merkevarebygging i denne bransjen handler om å kommunisere alle deler av bedriften på en helhetlig måte, forteller Marianne Rye Beck hos Norsk Form.

– Som bygdeturismebedrift må man forholde seg til veldig mange fagfelt samtidig, og vi ønsker å heve kunnskapen om fagfeltene involvert i merkevarebygging. Veilederen tar for seg hvordan man kan videreutvikle egen bedrift, gi en innføring i hva man kan gjøre selv, og gjøre det lettere å ta i bruk fagkompetanse.

– Design, arkitektur og landskap skal spille sammen, og websider og annen informasjon, skilting og opplevelsene på stedet, skal til sammen gi den gode opplevelsen, fornøyde gjester – og en positiv utvikling som også gir gode økonomiske resultater, sier styreleder i HANEN Tove Raastad Breien.

– Vi har stor tro på at den nettbaserte veilederen, www.gardsutvikleren.no, skal bli et godt hjelpemiddel, både for de bygdeturismebedriftene som er i oppstartfasen og for dem som har holdt på en stund. Dette nye verktøyet er åpent for alle og gratis å bruke, men vi anbefaler samtidig at man tar kontakt med fagkompetanse og deltar på kurs eller i nettverk som HANEN tilbyr, for at man skal få størst mulig utbytte og lettere kunne gjennomføre de nødvendige prosessene i egen bedrift, avslutter Raastad Breien.

Foto: Detalj fra Ersgard (foto: gardsutvikleren.no)