Generalforsamling i HSMAI Chapter Norway

Møteklubbe

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i HSMAI Chapter Norway

Tid: Klokken 09.00 torsdag 29. april 2010
Sted: Inseros lokaler i Oscarsgt. 81, nederst ved Frognerveien

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Registrering av stemmetall
 4. Oppnevning av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen
 5. Styrets årsberetning
 6. Regnskap for beretningsåret
 7. Medlemskontingent 2010
 8. Endringer av vedtekter
 9. Valg av styre
 10. Valg av revisor
 11. Valg av valgkomité
 12. Innkomne forslag

Dersom du ønsker å delta på generalforsamlingen, vennligst meld deg på ved å sende en e-post til postbox@hsmai.no eller ring oss på telefon til 91652873.

Årsberetningen, med diverse vedlegg samt et plandokument frem til 2011, vil bli sendt alle medlemmer i uke 17.

Velkommen!