Hederspris til Bergen Live

Ole Warberg, reiselivsdirektør i Bergen, Frank Nes og Kjersti Vikør fra Bergen Live og styreformann Trond Tystad i Bergen Reiselivslag.

På årsmøtet i Bergen Reiselivslag torsdag 22. april, ble ”Reiselivets Hederspris 2009” delt ut for tolvte gang. En pris som gikk til Bergen Live, ifølge en pressemelding fra reiselivslaget.

I tillegg ble det delt ut en ny pris av året, Reiselivets Nyskaperpris 2009, som gikk til Ulriken643.

Utdelingen er blitt en fast tradisjon, og deles ut årlig på årsmøtet. Reiselivet i bergensregionen er en samlet næring. Gjennom lang tid har både handelsnæringen, leverandørindustrien, overnattingsbedriftene, serveringsnæringen, museer og attraksjoner stått samlet om å utvikle Bergen som reisemål. Denne satsingen har gitt resultater, og i dag er reiseliv en stor næring i byen.

I juryens begrunnelse står det blant annet (uredigert):

Årets vinner er en kjenner og en som også har mottatt mye heder og ære de siste årene for sin virksomhet. Bergensregionen har siden Kulturbyåret i år 2000 styrket sin posisjon som kultur- og opplevesdestinasjon.

Som tidligere nevnt har vi i stor grad gått fra å være et reiselivsmål med de norske fjordene som drakraft, til å være en region med sterke produkter innen kultur og opplevelser. Denne satsingen har vært strategisk fundamentert i byregionens utviklingsplaner. Ikke bare som produktutvikling i seg selv, men like mye som identitetsbygger og omsluttende profilbygger for hele vårt bysamfunn.

Årets vinner er utviklet ut fra den underkjente dimensjon ”frivillighetsarbeide”. Selv om vinneren i dag er en kommersiell selvstendig enhet, er det ikke tvil om at selskapet i dag og de produkter og opplevelser de skaper, er et resultat av et engasjert, koordinert og frivillig apparat som har vært utviklet gjennom mange år. Et slikt apparat er for øvrig avgjørende for mange store festivaler og idrettsarrangementer.

Og i et samfunn som etter hvert i en viss grad fokuserer på ”jeg-personen”, er det befriende å se kraften som utløses når vi står sammen om noe som har andre dimensjoner enn kun egen vinning.

Og at vi taler mye med hjerte, og samtidig holder fokus på kvalitet og gjennomføringsevne.

Årets hederspris er derfor ikke bare en honnør til mottakeren av prisen, men like mye til det organisasjonsapparatet som står bak og rekrutterer, og til alle andre ildsjeler innen kultur, opplevelser og idrett som står bak store arrangementer i Bergensregionen.

Årets vinner for Reiselivets Hederspris 2009 er med dette – Bergen Live – og Bergensfest!

Foto (f.v.): Ole Warberg, reiselivsdirektør i Bergen, Frank Nes og Kjersti Vikør fra Bergen Live og styreformann Trond Tystad i Bergen Reiselivslag.