Reiselivspris til Nordstoga

Prisvinner Odd Nordstoga sammen med leder av Telemark Reiselivsråd Odd Syvertsen og daglig leder i Telemarkreiser Irene Siljan Vestby. Fotograf: Marit N. Vasdal

Under årsmøtene til Telemarkreiser AL og Telemark Reiselivsråd på Gaustablikk Høyfjellshotell 22.april, ble Telemark Reiselivspris for 2009 tildelt telemarkingen Odd Nordstoga, skriver Telemarkreiser i en pressemelding. Telemark Reiselivsråd ved styreleder Odd Syvertsen delte ut prisen.

  • Prisen tildeles etter minst ett av følgende kriterier:
  • Prisvinneren har gjort en spesiell innsats for reiselivet i Telemark
  • Prisvinneren har gjort en innsats i tråd med det en ønsker at reiselivet i Telemark skal representere
  • Prisvinneren har gjort en ekstra innsats for å gjøre Telemark kjent nasjonalt eller internasjonalt – en ”Telemarks-ambassadør”
  • Prisvinneren har gjort noe som er til særlig inspirasjon for det øvrige reiselivet i Telemark

Prisen for 2009 er tildelt Odd Nordstoga med følgende begrunnelse:

Årets reiselivspris deles ut til en ekte Telemarksambassadør. I all sin væremåte, og på en klingende og folkekjær dialekt har han satt Telemark på kartet på en ytterst sjarmerende og troverdig måte, slik vi gjerne vil at Telemark i det hele tatt skal oppfattes.

Prisvinneren kommer fra en musikalsk familie, som også er involvert i reiselivet i Telemark. Mora er folkesanger og faren er folkesanger, tekstleser og kåsør.  Selv har han blitt en folkekjær og populær artist. Ikke ett øyeblikk har han falt for fristelsen til å ta i bruk riksmål, for å bli en del av den generelle populærmusikksjangeren.  Han har vært konsistent i sin stil og bevart sin profil. En solid telemarksprofil.

Reiselivsprisen for 2009 tildeles en ekte Telemarking. Med sin sjarmerende dialekt setter han Telemark på kartet på ekte og flott måte og er en fantastisk Telemarksambassadør. I tilegg til blomster og diplom fikk prisvinneren også et litografi av Erlend Grøstad.

Foto: Prisvinner Odd Nordstoga sammen med leder av Telemark Reiselivsråd Odd Syvertsen og daglig leder i Telemarkreiser Irene Siljan Vestby. Fotograf: Marit N. Vasdal