Asken ga 350.000 i minus

Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn

Etter den positive utviklingen Oslo Lufthavn registrerte i trafikken de første månedene i 2010, tydet prognosene på at april skulle gi en passasjervekst på cirka 40.000 passasjerer. I stedet ble det en nedgang på 326.527. Dette skyldes i sin helhet askeskyen som satte sitt preg på flytafikken i hele Europa i siste halvdel av april, skriver Oslo Lufthavn i en pressemelding.

1.120.514 passasjerer reiste over OSL i april 2010. Dette fordelte seg med 533.396 (-23,3 pst)  på innland og 587.118 (-21,9 pst) på utland. Chartertrafikken gikk ned 27,3 prosent  i april, sammenlignet med samme periode i fjor.

Hittil i år er  totaltrafikken over OSL redusert med 89.197 passasjerer, tilsvarende – 1,7 prosent. Antall flybevegelser var i april 14.255. Det er en nedgang på 2366 eller 14,2 prosent færre enn i fjor.

– Vi er spent på hvilke konsekvenser dette vil kunne medføre på sikt, sier informasjonssjef ved Oslo Lufthavn Jo Kobro.

– Det er derfor med glede at vi de siste dagene igjen registrerer vekst i antall passasjerer, både på innland og utland, fortsetter legger han til.

Foto: Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn