Rezidor på etikktoppen

Ethisphere. Skjermdump

Rezidor Hotel Group er et av de raskest voksende hotellkonsernene i verden. Konsernet, som driver Radisson Blu , Park Inn, Hotel Missoni og Regent, er av det amerikanske Ethisphere Institute nylig kåret til et av verdens mest etiske selskaper i 2010, skriver kjeden i en pressemelding.

I år var det rekordmange selskaper som var nominert til tittelen, og Rezidor sikret seg en plass på listen ved å legge ned ekstra innsats og gjennomføre ærlig og åpen forretningsskikk, og initiativer som både bidrar til selskapets suksess, kommer samfunnet som helhet til gode og som hever nivået på etiske standarder innen bransjen. Hensynet til sosiale og etiske spørsmål internt i selskapet er en av de tre hovedpilarene i Rezidors ambisiøse Responsible Business Programme, som gjelder for hele konsernet, og som strekker seg så langt tilbake som til 1989.

Rezidor er i godt selskap med noen av de største selskapene i verden, som Google, Hewlett Packard, General Electric, American Express, Caterpillar, Thomson Reuters, Starbucks, T-Mobile USA og mange flere, noe som er en stor prestasjon og en fantastisk anerkjennelse, heter det videre i pressemeldingen.

For fullstendig oversikt over selskaper på listen 2010 World’s Most Ethical Companies, gå inn på denne siden.

Alle ansatte får en innføring i Rezidors etiske kultur og forretningsskikk gjennom opplæringsprogrammet Living Responsible Business. Dette fundamentet styrkes og fremmes bredt internt i Rezidor, fra ledelsesutviklingsprogrammet STAR, til internrevisjonsopplæringen og helt opp til det interne sertifiseringsprogrammet for ledere. Dette gjenspeiles også i ”Always Care”, som er mottoet for konsernets HMS-arbeid, TRIC=S, som har fått anerkjennelse for beste praksis innen selskapers sikkerhetsarbeid.

– Vi er svært stolte over at vårt arbeid for å skape et selskap med et solid etisk fundament har blitt verdsatt med en plass på listen over verdens mest etiske selskaper i 2010, sier Kurt Ritter, administrerende direktør i Rezidor.

– Vi tror at et selskaps styrke starter med et ekte engasjement for etikk fra ledelsens side, og at denne styrken videreføres av at alle ansatte, uansett nivå, føler et ufravikelig ansvar for å overholde de samme høye standardene.

Dette er det fjerde året at Ethisphere, en tenketank som jobber med å skape, videreutvikle og formidle beste praksis for forretningsskikk, bedrifters samfunnsansvar, antikorrupsjonsarbeid og bærekraft, publiserer denne WME-rangeringen. Gjennom grundige undersøkelser og analyser i flere trinn, har Ethisphere vurdert tusenvis av nominerte selskaper fra over 100 land og 36 ulike bransjer, for til slutt å komme frem til vinnerne. Arbeidet med WME-rangeringen innebærer gjennomgang av etiske retningslinjer, eventuell historikk over tvistesaker og lovovertredelser, vurdering av investeringer i innovativ og bærekraftig virksomhet, gransking av aktiviteter som skal bidra til å forbedre selskapet som samfunnsborger, i tillegg til å gjennomgå selskaper som er nominert av toppledere, bransjekolleger, leverandører og kunder.

– Rezidors arbeid for et godt etisk miljø skiller seg klart ut i sin bransje. Selskapet viser en tydelig forståelse for at hvis man skal overholde høyeste standarder for god forretningsskikk, er det nødvendig med mer enn bare velvilje og tomme ord, og at dette er uløselig knyttet til hardt arbeid og lønnsomhet, sier Alex Brigham, leder for Ethisphere Institute.

– I år var det sterkere konkurranse enn noensinne i gruppen World’s Most Ethical Companies. Selskapene har begynt å innse at det å prioritere etikkarbeidet er av vesentlig betydning i tøffe økonomiske tider, sier Alex Brigham.