Konferanse om ansvarlig turisme

India, fair trade, turisme

Et inspirerende og spennende arrangement med fokus på å engasjere til mer ansvarlig og bærekraftig reiselivsdrift holdes 16. september på Oslo Handelskammer, Solli Plass, forteller JCI Oslo i en pressemelding.

For tredje året på rad arrangerer Junior Chamber International (JCI) Oslo, Fair Trade Dagen, som i år er viet ansvarlig turisme.  Formålet for dagen er å samle sentrale aktører i reiselivsnæringen, akademia, media, andre næringer og organisasjoner for å inspirere samt lære av hverandre og de beste på området.

Hvordan kan reiselivsnæringen bidra til en litt bedre verden? Ansvarlig turisme handler om å maksimere de positive effektene turismen fører med seg, samt minimere de negative. Dette kan oppnås ved at alle involverte tar samfunnsansvar og sørger for å skape lokal økonomisk vekst samt bevare natur og miljø i området man opererer. Årets arrangement er et steg i riktig retning for å sette ansvarlig turisme på den offentlige dagsorden, og løfte frem engasjement og handling.

Programmet inneholder interessante foredragsholdere fra innland og utland. Georg Kamfjord fra Handelshøyskolen BI vil gi en oversikt av hva ansvarlig turisme er og hvor Norge passer inn i det globale bildet. Inspiratour-gründeren, Erlend Lappegard, vil blant annet ta for seg turistens bevisstgjøring og hvilke forhold den reisende har til de ulike destinasjoner.

Dagen krydres med spennende internasjonalt besøk av Daouda Niang fra Foreningen for Småskalabedrifter i Gambia (ASSET) som vil gi eksempler hvordan ansvarlig turisme har forbedret den lokale økonomien i et av verdens fattigste land. Raj Gyawali fra Socialtours, Nepal, vil gjennom Socialtours vise at ansvarlig forretningspraksis faktisk ”makes sense”.

Forfatteren, globetrotteren og rådgiveren Arild Molstad har mye erfaring innen feltet og vil her ta for seg reiselivets relasjoner til fattigdom og klima. Lena Petersson, kommunikasjonsdirektør i Star Tour gir et innblikk hvilke tiltak Star Tour gjør. Camilla Karstensen fra The Body Shop vil fortelle om deres kampanje mot menneskehandel i samarbeid med EPCAT. Aktuelle temaer vil bli diskutert gjennom en debatt hvor noen av de nevnte samt Rolf Forsdahl fra HSH Reiseliv og Vigdis Jordal, sosialentreprenøren bak Hjertebanken og som en ansvarlig turist også vil delta.

Hold av 16. september og meld deg på! Det vil bli servering og underholdning. Arrangementet startet 14:00 og avsluttes 19:30. For mer informasjon besøk hjemmesiden www.fairtradedagen.no. Ønsker du å delta send en mail til info@fairtradedagen.no. Arrangementet er gratis.