Hyggelig gjestedøgnsutvikling

Oslo rådhus

Tallene fra SSB viser at totalt antall gjestedøgn ved oslohotellene i august økte med 14,5 prosent, skriver VisiOSLO i en pressemelding. Utenlandske gjestedøgn fortsetter trenden, med en økning i august på vel tolv prosent, mens norske gjestedøgn øker med over 16 prosent.

Akkumulert for årets første åtte måneder, har Oslos hoteller hatt en økning på 6,5 prosent.  Utenlandske gjestedøgn har i perioden økt med vel 16 prosent, mens norske gjestedøgn har økt med litt under én prosent.

Det er fortsatt Tyskland som er den største utenlandsnasjonen, og som akkumulert har hatt en økning på 26 prosent. Svenske gjestedøgn er nummer to på listen, og har hatt en økning på fire prosent. Besøkende fra USA er tredje største nasjon, og har tatt seg kraftig opp hittil i år, med en økning på 18 prosent.

Også landene i Sør-Europa kan notere seg for en positiv utvikling, med en økning for franske gjestedøgn på 32 prosent og italienske på 20 prosent. Russiske gjestedøgn fortsetter på sterkt oppadgående kurve, og har hittil i år hatt en økning på 50 prosent. Det har vært nesten like mange russiske gjestedøgn hittil i Oslo som gjestedøgn fra Danmark.

For landet som helhet økte antall gjestedøgn med én prosent akkumulert. Utenlandske gjestedøgn økte med fem prosent (inklusive økningen i Oslo).

«Vi gleder oss over de flotte resultatene for Oslo», skriver VisitOSLO i pressemeldingen – og vi gleder oss med dem.