Demografiske endringer

Reisende i hotellresepsjon

Demografiske endringer vil forandre reiselivet de neste tiår, melder Innovasjon Norge. Den tradisjonelle turisten vil forandres, samtidig som holdningsendringer vil være med på å endre tradisjonelle reisemønstre. Økt levestandard verden over fører til en holdningsendring når det kommer til arbeid og fritid.

Når inntekten øker, er det en tendens til en holdningsendring, hvor ferie- og fritid får en større og mye viktigere plass. Det er et større fokus på å ha en verdifull fritid, hvor intensive og innholdsrike ferieopplevelser prioriteres.

Mens yngre mennesker vil være opptatt med arbeid og karriere, vil en voksende gruppe eldre mennesker, med god helse og penger, ha mye tid til ferie- og fritidsreiser. Morgendagens eldre har et mye yngre levemønster enn foregående generasjoner. De vil være mer åpne for å prøve nye ting, oppleve nye steder og prøve nye aktiviteter. Samtidig som de er velinformerte og erfarende reisende, som setter krav til kvalitet.

Selv med god helse setter alderen sine spor. Mange vil være dårlig skikket til å gå lengre strekninger og gå i trapper. Det er viktig at transportselskaper og overnattingssteder legger fasiliteter til rette for denne gruppen. Eldre kan ha behov for nærhet til legehjelp og så videre, samtidig som turoperatører og andre reisearrangører bør ha et annet hovedfokus enn den tradisjonelle skoleferien, nå som 50+ år-gruppen blir større.

Verdens befolkning vil øke fra 6,9 milliarder i 2009 til 8,3 milliarder i 2030. Veksten vil være ulikt fordelt mellom regioner, samtidig som antall innbyggere i Europa i perioden vil gå ned med én prosent. Det er forventet at økningen i Amerika vil være på 17 prosent, mens økningen i Asia vil være på 18 prosent. Veksten i Asia vil for en stor del være drevet av befolkningsøkningen i India og Kina. Resultatet blir at andelen av befolkningen 50+ år vil øke i Europa, mens befolkningen i Asia stort sett vil forbli under 45 år.

Vi endrer ikke reisemønster med alderen

Andre undersøkelser Innovasjon Norge har tilgang, til viser at vi ikke endrer reisemønster med alderen. Det betyr at valg av ferieform ikke er generasjonsstyrt. Har man alltid foretrukket charterturer, vil man også gjøre dette når man trer inn i pensjonistenes rekker. Det samme gjelder interessen for natur, kultur og opplevelser.

Rapporten kan bestilles

I det Europeiske samarbeidet Innovasjon Norge er en del av, er det nylig blitt publisert en rapport av ETC og UNWTO om demografiske endringer i reiselivet. Rapporten heter «Study on Demographic Change & Tourism», og kan bestilles  her:

Study on Demographic Change & Tourism