1000 søkere til kabin-jobber i SAS

SAS attendant

«Alle» vi fly med SAS: Da selskapet nylig lyste ut stillinger som Cabin Crew på deltid, kom det inn 1000 søknader fra håpefulle over hele Norge, heter det i en pressemelding fra selskapet.

SAS lyste nylig ut stillinger som Cabin Crew på deltid til selskapets rutenett i Norge og Europa. De som får jobbene vil få fast ansettelse og vil jobbe i maksimalt 40 prosents stilling i selskapets «Ressurspool». Medarbeiderne i Ressurspoolen defineres som selskapets superreserver. De jobber på tidspunkter med spesielt press i trafikkavviklingen, som ferier, helger og andre tider på året med stor trafikk. Det er fjerde gang siden 2006 at SAS ansetter medarbeidere i selskapets Ressurspool, og søkningen har økt jevnt siden starten. Fra 670 søkere i 2006 til i underkant av 1000 søkere siste gang i 2008.

– Det er fantastisk moro å oppleve en slik respons. Det viser hvor attraktiv SAS er som arbeidsgiver. Søkerne gir klart uttrykk for at SAS spesielt og flybransjen generelt frister, sier sjef for SAS’ Cabin Crew i Norge, Svein Henriksen.

SAS gleder seg også over veldig mange flotte søkere. Mange har erfaring fra andre flyselskaper, primært i Norge, men også fra utlandet, og særlig Danmark og Sverige.

Søkerlisten bekrefter også at SAS er hele Norges flyselskap. I likhet med selskapets eksisterende medarbeidermasse, kommer også søkerne fra hele kongeriket.

Cirka 570 kandidater fikk innkalling til trinn 1 i ansettelsesprosessen. Som ved tidligere tilfeller, har selskapet opprettet et internt rekrutteringsteam av høyt kvalifiserte medarbeidere, med erfaring fra både ansettelsesprosesser, og arbeid i kabin.

De som blir ansatt i SAS’ Ressurspool, gjennomgår samme grundige trening som andre flyvende, før de slippes opp i luften. De går deretter inn i selskapets ordinære treningsprogram, med fast jevnlig trening i sikkerhetsrutiner. I tillegg gjennomgår medarbeiderne i Ressurspoolen opplæring i selskapets servicefilosofi, med fokus på å skape en maksimal opplevelse for kundene i den tiden de er om bord i et SAS-fly.