Oppsving i julebordmarkedet

Knut Almquist, adm. dir. i NHO Reiseliv (foto fra NHO Reiseliv)

En fersk medlemsundersøkelse fra NHO Reiseliv viser at årets julebordssesong blir bedre enn fjorårets for julebordsbedriftene, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Det er gledelig at flere bedrifter opplever årets julebordsesong som positiv, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Knut Almquist.

Syv av ti bedrifter opplever årets julebordsesong som god eller tilfredsstillende. Dette er en svak oppgang fra 2009, da 36 prosent av bedriftene opplevde situasjonen som dårlig.

Moderat optimisme

De fleste bedriftene mener at bunnen var nådd i 2009, da hele 45 prosent svarte at julebordsesongen var verre enn året før. Nå svarer 29 prosent at årets julebordsesong er verre enn i 2009, mens 32 prosent sier den er bedre. For resten er 2010-situasjonen uendret i forhold til 2009.

– Det er gledelig at flere bedrifter opplever årets julebordsesong som positiv. For norsk reiseliv var 2009 et meget utfordrende år, med nedgang også for julebordene. Nå er en moderat optimisme tilbake i markedet, konstaterer Almquist.

Stabilt prisnivå

Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse kommer det frem at det fortsatt er de tradisjonelle kveldsjulebordene som er mest populære blant gjestene. Syv av ti bestillinger viser dette. Prisnivået på julebord har utviklet seg lite siden i fjor. 64 prosent av bedriftene oppgir at gjennomsnittsprisen per gjest er den samme som i fjor, noe som medfører en reell nedgang. Den mest populære matbestillingen er fortsatt tradisjonell julebuffet.

– Vi ser imidlertid en økning i dyrere menyvalg. Dette kan tyde på at bedriftenes julebordbudsjetter er noe høyere i år sammenlignet med fjoråret. Det er i så fall gode nyheter for reiselivsbedriftene, sier Knut Almquist.

Fortsatt utfordringer

Han advarer likevel mot full friskmelding av situasjonen for reiselivsbedriftene, når undersøkelsen også viser at hver tredje bedrift opplever årets julebordsesong som dårligere enn fjorårets.

– Mange bedrifter har det fortsatt tøft. Dette har sammenheng både med ettervirkninger av det vanskelige fjoråret, men også med mer grunnleggende utfordringer i bedriftene. Lønnsomheten i reiselivet generelt og i serveringsnæringen spesielt, er for lav, sier han.

Foto: Knut Almquist, adm. dir. i NHO Reiseliv (foto fra NHO Reiseliv)