Med Norge som scene

Filmklapper

Filmprodusenter og reiselivsnæringen møtes i dag på Lillehammer, for å finne ut hvordan de kan bruke Norge mer effektivt som bakteppe i fremtidige storfilmer, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Turisten søker spennende opplevelser og historier. Destinasjonene søker oppmerksomhet og nye markeder. Filmprodusentene søker medfinansiering og et større publikum. Hvordan kan man utnytte disse synergieffektene bedre? Filmturismekonferansen på Lillehammer skal gi ny innsikt, gode eksempler og nyttige kontakter innen et område med store muligheter.

Både «Himmelblåeffekten» i Norge og «Wallandereffekten» i Sverige viser at film kan være et effektivt markedføringsverktøy av destinasjoner.

Per Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.
Per Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.

Norge har et fantastisk variert og velegnet naturlandskap for store filmsatsinger, både nasjonalt og internasjonalt. For å utvikle et mer langsiktig samarbeid, arrangerer Innovasjon Norge, sammen med Norwegian Film Commission, Lillehammer kunnskapspark og Høgskolen i Lillehammer en nasjonal konferanse om Filmturisme på Lillehammer.

– Målet er å jobbe målrettet for å få flere utenlandske produsenter til å spille inn film i Norge, og samtidig få flere norske storfilmer lansert i utlandet, Innovasjon Norge ønsker derfor et mer effektivt samarbeid med filmindustrien, både nasjonalt og internasjonal, for å utnytte dette potensialet, sier Per-Arne Tuftin reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Konferansen Filmturisme:

Dato: 9. og 10. desember 2010
Sted: Høgskolen i Lillehammer
Program: www.filmturisme.no og www.facebook.com/filmturisme