Enklere å reise miljøvennlig

Per Arne Tuftin

Miljøhensyn blir viktigere og viktigere, også i forhold til reise, viser undersøkelser. Visitnorway vil nå gjøre det enklere å reise miljøvennlig i Norge, og lanserte i går navigasjonen ”Green Travel” på Norges offisielle reiselivsportal. Den nye navigasjonen synliggjør de miljøsertifiserte reiselivsbedriftene i Norge på en enkel måte, og gjør det lettere for de reisende å finne bedrifter som satser på miljøvennlig turisme, heter det i en pressemelding.

– Vi jobber for et mer bærekraftig reiseliv. Vi håper lanseringen av Green Travel på Visitnorway vil bidra til at flere turister tenker miljø i valg av reise, og at dette igjen bidrar til en bredere satsing på et bærekraftig reiseliv blant reiselivsbedriftene i Norge, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Miljømerker som konkurransefordel

Med lanseringen av ”Green Travel” øker synligheten til de miljøsertifiserte reiselivsbedriftene i Norge, og gjør dette til en konkurransefordel for de sertifiserte bedriftene.

– Det er ikke mange andre land som har en slik søkefunksjon for miljømerker. Med Green Travel vil Norge lede vei på dette viktige området, sier Tuftin. Han understreker at dette er et stort steg i riktig retning for en mer bevisst bruk av miljømerker i markedssammenheng.

De miljøsertifiserte bedriftene vil, som en del av Green Travel, merkes med en “gresstust” på Visitnorway. De fem miljøsertifiseringene som brukes i norsk reiseliv, markeres nå med denne felles inngangen på Visitnorway.

– Denne “gresstusten” vil være lett gjenkjennelig og skape en større bevissthet rundt bruk av miljømerker i norsk reiseliv, samtidig som det blir lettere for brukere å finne frem til miljøsertifiserte bedrifter, forteller reiselivsdirektøren.

Økt interesse for miljøreiser

Prosjektet Bærekraftig reiseliv 2015, som er ledet av Innovasjon Norge, har avdekket et behov for større tydeliggjøring av reiselivsbedrifters miljømerker.

– Et av hovedmålene i regjeringens reiselivsstrategi, er at Norge skal være et bærekraftig reisemål. Tallet på reisende som spør etter miljømerkede reiselivsprodukter, har økt de siste årene. Da er det viktig å gjøre det så lett som mulig å finne frem til dem. Når vi fremhever miljøsertifiserte reiselivsprodukter i vår fremste turistinformasjonskanal, gjør vi det lettere for miljøbevisste reisende å finne frem til gode, miljøvennlige reiselivsprodukter i Norge, sier nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap).

– Tiden er moden for å satse mer på miljøvennlig turisme. Vi ser frem til å lede vei på dette viktige området, avslutter Per Arne Tuftin.

Fakta:

 • Visitnorway er Norges offisielle reiselivsportal og er drevet av Innovasjon Norge
 • Portalen finnes i 14 språkversjoner
 • ”Green travel” på Visitnorway tar utgangspunkt i disse miljømerkene
  • Blått flagg
  • ISO 14001
  • Miljøfyrtårn
  • Norsk økoturisme
  • Svanen

Foto: Per Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.