Optimistisk til reiseåret 2011

Hilde Charlotte Solheim, reiselivsdirektør i HSH. Foto: HSH

Norske reiselivsbedrifter er klart mer optimistiske ved inngangen på 2011 enn ved starten på 2009 og 2010, viser HSHs reiselivsbarometer, som ble offentliggjort onsdag.

– Reiselivsbarometeret viser at to års pessimisme er snudd til optimisme, sier HSHs reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i en pressemelding.

Med en forventet vekst i samlet omsetning fra knapt fire til rundt seks prosent, tror samtlige bransjer i norsk og innkommende reiseliv at 2011 blir bedre enn 2010. HSHs reiselivsbarometer for norsk reiseliv omfatter overnatting, servering og innkommende reisearrangører. Intervjuene i undersøkelsen er gjennomført av Perduco for HSH i desember.

Solheim mener de positive utsiktene representerer en gledelig utvikling, etter noen krevende år for store deler av norsk reiseliv.

– Også når vi ser på enkeltbedrifter, tror flere av hotellene på en bedring. 85 prosent av hotellene venter en positiv omsetningsutvikling, mot 56 prosent i fjor. For restaurant er tallene 75 prosent, mot 59 prosent i fjor.

Lysere fra utlandet

Hun mener det er spesielt gledelig at de innkommende turoperatørene venter en økt omsetning på knapt seks prosent.

– Dette viser at turoperatørene ser tegn til lysning i de utenlandske markedene, som har vært mye hardere rammet av finanskrisen enn vi har vært her hjemme i Norge. Turoperatørene har, gjennom sitt salgsapparat, omfattende kontakt med utenlandske reisebyråer, og har derfor fingeren på pulsen på utviklingen i de internasjonale markedene, som er viktige for norsk reiseliv, sier Solheim.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i store økonomier, som Tyskland, Spania, Storbritannia, Frankrike og USA. Dette er viktige internasjonale markeder for norsk reiseliv.

– Får vi dramatiske endringer i den globale økonomien, vil dette raskt påvirke reiselysten. Men slik det ser ut nå, har turoperatørene tro på at vi kan få en vekst som vil gi oss tilbake noen flere av de utenlandske gjestene vi mistet i forbindelse med finanskrisen, fortsetter hun.

Krevende for distriktene

Til tross for den økende optimismen, advarer Solheim mot å tro at utfordringene for distriktsreiselivet er over. En andel av disse bedriftene har dårlig likviditet etter finanskrisen, og trenger et godt 2011 for å sikre videre drift.

– Byene og forretningstrafikken hever utsiktene for bransjen generelt, mens det fortsatt er mer moderate utsikter for deler av distriktsreiselivet. Tegn til lysning i den utenlandske turismen til Norge er imidlertid svært gledelig for de mange distriktsbedriftene, som er avhengig av sommerens turistsesong, sier Solheim.

Hun oppfordrer næringsminister Trond Giske til å gripe inn og reversere kuttet på ti prosent i bevilgningen til reiseliv i Innovasjon Norge, slik at det kan settes inn ekstra midler til turistmarkedsføring i månedene som kommer. Hun mener salgsutløsende kampanjer, både i Norge og utlandet, i løpet av våren kan redde sommeren for mange bedrifter.

– Trenden er at turister bestiller ferien sin stadig senere. Derfor er vårens kampanjer stadig viktigere. De fleste som vurderer en norgesferie, bestemmer seg fra nå og helt frem mot sommeren, så det er fortsatt åpent hvordan sesongen faktisk vil bli, sier reiselivsdirektøren.

Nordmenn har gjennom finanskrisen skjermet sydenturen. En økning i den norske trafikken erstattet likevel en del av utlendingene som uteble i kriseåret 2009. For 2010 tror Solheim det er mer usikkert hvor mange nordmenn som kan lokkes til å legge hovedferien til Norge.

– Skal man ha økt omsetning i det norske markedet, må det settes inn en ekstra innsats også her. For mange vil norgesferien uansett være et supplement til en badeferie, ikke en erstatning. Men det er svært gledelig at stadig flere reisevante nordmenn oppdager alt Norge har å by på!

Foto: Hilde Charlotte Solheim, reiselivsdirektør i HSH. Foto: HSH