Overskudd for Hurtigruten

MS "Midnatsol" til kai i Vardø. Fotograf: Trym Ivar Betrgsmo/Hurtigruten ASA

Foreløpig årsregnskap for Hurtigruten viser et overskudd før skatt på 22 millioner kroner for 2010, en resultatforbedring på 50 millioner kroner fra 2009. 2010 ble første år med overskudd for Hurtigruten ASA, forteller selskapet i en pressemelding.

Regnskapet for Hurtigruten i 2010 viser en forbedring innen alle produktområder, og en økning i antall gjestedøgn på elleve prosent sammenlignet med 2009.

Hovedpunkter:

  • Overskudd før skatt MNOK 22, forbedring på MNOK 50 fra 2009
  • Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) forbedret med MNOK 129. Alle produktområder bedret
  • Antall gjestedøgn økte med elleve prosent fra 2009
  • Antall gjestedøgn fra rundreiser økte med 14 prosent
  • Antall gjestedøgn fra distansereiser økte med syv prosent
  • Sterkere norsk krone reduserte resultat før skatt med ca. MNOK 140
  • Produktområdet norskekysten er fortsatt ikke lønnsomt. Utleie av MS «Finnmarken» til oljevirksomheten avhjelper inntil ny avtale med Staten er klar
  • Den positive volumveksten fortsetter inn i 2011

I forbindelse med refinansieringen av selskapet i 2009 ble det signalisert overskudd fra 2010. Dette er nå en realitet på tross av sterk kronekurs og forsinket oppstart av chartervirksomheten i Australia.

2010 ble året Hurtigruten løste vinterkoden. 46 prosent økning i antall gjestedøgn fra rundreiser i første kvartal og 28 prosent økning i fjerde kvartal ga vinterbelegget for Hurtigruten et løft.

– Det mest gledelige i 2010 har vært utviklingen i antall gjestedøgn om vinteren. Hurtigruten har tradisjonelt hatt lavt belegg i første og fjerde kvartal, men økt fokus på vintertrafikk og konseptet ”Hunting the light” har gitt betydelig passasjervekst de siste årene, og spesielt i 2010. Utnyttelsen av skipene økte fra 61 prosent i 2009 til over 69 prosent i fjor. Vi har begravd myten om tomme båter om vinteren, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Resultat før skatt i fjerde kvartal 2010 viser et underskudd på 105 millioner kroner, 76 millioner kroner bedre enn året før. I kvartalet økte antall gjestedøgn på norskekysten med 17 prosent, men prisene ble lavere enn året før på grunn av sterk krone og taktisk prising.

Hurtigruten konsern, 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap 2010

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 4. kv. 2010 4. kv. 2009 2010 2009

Driftsinntekter 709 561 3 788 3 396
Driftskostnader 671 592 3 211 2 938
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 42 -32 585 455
Av- og nedskrivninger 91 99 360 360
Driftsresultat (EBIT) -49 -131 224 96
Resultat før skatt for videreført virksomhet -105 -188 15 -107
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet 0,5 7 6 78
Resultat før skatt -105 -181 22 -28

Konsernet hadde per 31. desember 2010 en egenkapital på 1 648 millioner kroner og egenkapitalandelen var 26,7 prosent (26,0 prosent ekskl. konvertibelt lån). Konsernets kontantbeholdning var per 31. desember 2010 på 731 millioner kroner.

Foto: MS «Midnatsol» til kai i Vardø. Fotograf: Trym Ivar Betrgsmo/Hurtigruten ASA