Kanselleringsrettigheter – Japan

Kart over Japan

HSH gjør i en pressemelding oppmerksom på at reisebyråer og reisearrangører bør behandle situasjonen i Japan etter samme prinsipper som tidligere katastrofer, krigshandlinger eller liknende uroligheter.

Kanselleringsrettighetene etter pakkereiseloven er i prinsippet begrenset til de områder norske myndigheter fraråder ikke-nødvendige reiser til.

Hevingsretten for flybilletter er hjemlet i avtalelovens § 36, og forutsetter at det er åpenbart urimelig å kreve avtalen om flybillettene gjennomført. Flyselskapene er erfaringsmessig svært tilbakeholdne med å anerkjenne heving på dette grunnlaget. Frykt for for eksempel radioaktiv stråling eller andre konsekvenser, gir i seg selv ingen hevingsrett, så lenge frykten ikke bygger på objektive, faglige utsagn.

Det oppdaterte reiserådet fra UD fører til at kanselleringsretten nå gjelder hele Japan i hhenhold til pakkereiseloven. HSH mener avtalelovens § 36 også gir flypassasjerer hevingsrett, eventuelt rett til å endre returdato. Forholdet til reiseforsikringen kan variere og HSH anbefaler reisende å sjekke forsikringsvilkårene sine.