UD-charter fra Japan

UD har chartret et fly fra Norwegian, for transport fra Japan til Oslo. Departementet oppfordrer også nordmenn i Japan til å registrere seg, og å melde fra når de drar, heter det i en pressemelding. Grunnet den usikre situasjonen setter UD opp Norwegian-fly fra Japan til Oslo Gardermoen lørdag 19. mars. Flyene forlater Tokyo, Haneda, om formiddagen og vil mellomlande på flyplassen i Kansai for å hente passasjerer der. Det vil bli en egenandel på…

Les mer

Kanselleringsrettigheter – Japan

HSH gjør i en pressemelding oppmerksom på at reisebyråer og reisearrangører bør behandle situasjonen i Japan etter samme prinsipper som tidligere katastrofer, krigshandlinger eller liknende uroligheter. Kanselleringsrettighetene etter pakkereiseloven er i prinsippet begrenset til de områder norske myndigheter fraråder ikke-nødvendige reiser til. Hevingsretten for flybilletter er hjemlet i avtalelovens § 36, og forutsetter at det er åpenbart urimelig å kreve avtalen om flybillettene gjennomført. Flyselskapene er erfaringsmessig svært tilbakeholdne med å anerkjenne heving på dette…

Les mer