UD-charter fra Japan

Norwegian-maskin ved landing. Fotograf: Hans Olav Nyborg/Norwegian

UD har chartret et fly fra Norwegian, for transport fra Japan til Oslo. Departementet oppfordrer også nordmenn i Japan til å registrere seg, og å melde fra når de drar, heter det i en pressemelding.

Grunnet den usikre situasjonen setter UD opp Norwegian-fly fra Japan til Oslo Gardermoen lørdag 19. mars. Flyene forlater Tokyo, Haneda, om formiddagen og vil mellomlande på flyplassen i Kansai for å hente passasjerer der. Det vil bli en egenandel på NOK 5000,- for å benytte seg av flytilbudet. Utenriksdepartementet planlegger ikke å evakuere norske borgere, men vil bidra til at alle nordmenn som ønsker å forlate Japan får muligheten til det. Tilbudet er ment for norske borgere og deres nærmeste familie, samt andre nordiske borgere etter kapasitet. Interesse for tilbudet kan meldes per epost til fly@mfa.no, med følgende opplysninger:

  • Fullt navn på passasjer(er), stavemåte må korrespondere med opplysninger i passet.
  • Kjønn.
  • Passnummer.
  • Nasjonalitet.
  • Hvis annet statsborgerskap enn norsk/japansk må det oppgis hvorvidt passasjeren har gyldig oppholdstillatelse eller visum til Schengen/Norge.

Grunnet den usikre situasjonen setter UD opp Norwegian-fly fra Japan til Oslo Gardermoen lørdag 19. mars. Flyene forlater Tokyo, Haneda, om formiddagen og vil mellomlande på flyplassen i Kansai for å hente passasjerer der. Det vil bli en egenandel på NOK 5000,- for å benytte seg av flytilbudet. Utenriksdepartementet planlegger ikke å evakuere norske borgere, men vil bidra til at alle nordmenn som ønsker å forlate Japan får muligheten til det. Tilbudet er ment for norske borgere og deres nærmeste familie, samt andre nordiske borgere etter kapasitet. Interesse for tilbudet kan meldes per epost til fly@mfa.no, med følgende opplysninger:

Sjekk at passet ditt er gyldig. Hvis ikke kontakt ambassaden i Tokyo for mer informasjon.

Mer detaljer om flytilbudet og oppmøtetidspunkt vil komme på UDs nettsider fortløpende.

Det meldes om at fly ut fra Japan i perioden 18.3 til 20.3 begynner å bli fulle. UD oppfordrer derfor nordmenn som ønsker å forlate landet til å benytte seg av det oppsatte flytilbudet.

Transportmuligheter til Haneda flyplass 18.03.11
Transportoversikt i Tokyo-området 17.03.11

Registrer deg hos UD

Kart over JapanDet er ønskelig at nordmenn i Japan som ikke har registrert seg gjør dette snarest mulig. Nordmenn som har forlatt området oppfordres til å melde fra til UD om dette. Nordmenn bes også om å informere sine pårørende om sin situasjon. Alle som har henvendelser vedrørende situasjonen i Japan kan ringe UDs publikumstelefon på +47 23 95 23 95 eller sende en e-post.

UD fraråder reise til eller opphold i Japan

UD fraråder nå reise til eller opphold i Japan. Norske borgere oppfordres til å følge råd fra lokale myndigheter og se oppdatert informasjon på ambassaden i Tokyo sin hjemmeside. Rådet knyttes til den farlige og uavklarte situasjonen ved kjernekraftverkene og muligheten for ytterligere forverring.

Nordmenn som oppholder seg mindre enn 80 kilometer unna Fukushima-kraftverket oppfordres til å forlate området. Denne oppfordringen er i tråd med råd fra andre nordiske land og gjøres i samråd med anbefalinger fra Statens strålevern.

Informasjonsmøte for nordmenn i Japan 18. mars

Ambassaden i Tokyo inviterer alle nordmenn i Japan til nytt informasjonsmøte i ambassaden fredag 18. mars kl 18.00. Les invitasjonen her.

Du kan også følge oppdateringer fra UD på Facebook (http://www.facebook.com/Utenriksdepartementet) eller på Twitter (http://twitter.com/Utenriksdept #Japan).

Toppfoto: Norwegian-maskin ved landing. Fotograf: Hans Olav Nyborg/Norwegian