Norwegian: Drivstoffhemmet Q1

Bjørn Kjos

Høy oljepris ga Norwegian en ekstraregning på vel 140 millioner kroner i første kvartal. Den høye oljeprisen bidro sterkt til et nettoresultat etter skatt på -293 millioner kroner. Samtidig fraktet Norwegian 3,1 millioner passasjerer, 14 prosent flere enn samme kvartal i fjor. Omsetningen ble 1,9 milliarder kroner, en økning på 19 prosent. Produksjonen økte med hele 28 prosent, skriver selskapet i en pressemelding.

– Dette har vært et utfordrende kvartal, først og fremst på grunn av den høye oljeprisen og valutatap. På den positive siden har vi god passasjer- og produksjonsvekst, og godt forhåndssalg av billetter, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

– Selskapet har gjort betydelige investeringer i nye forretningsruter i Sverige og ikke minst i en ny, stor satsing i Finland. Dette har medført ekstraordinære kostnader i størrelsesorden 100 millioner kroner i Q1. Med samme drivstoff- og valutaforutsetninger som i fjor, justert for oppstartkostnadene på 100 millioner kroner, har vi en resultatforbedring på nærmere 50 millioner kroner, sammenlignet med fjoråret, sier Kjos.

Mer robust med nye fly

– Utskiftingen av flyflåten, med mange helt nye og mer drivstoffgjerrige fly, vil fremover gjøre oss mye mer robust mot høye drivstoffpriser, sier han. Bare siden i fjor på samme tid, er drivstofforbruket redusert med seks prosent per sete.

I løpet av første kvartal 2011 har Norwegian satt hele syv nye Boeing 737-800-fly i drift, mens mindre og eldre Boeing 737-300 er faset ut. Norwegian har 14 flere nye 800-maskiner nå enn for ett år siden. Senere i år vil ytterligere åtte nye fly fases inn. Norwegian har nå totalt 57 fly i flåten.

Utvalgte nøkkeltall 1. kvartal 2011 (kvartal 2010)

Antall passasjerer: 3,1 mill     (2,7 mill)
Omsetning: 1,9 mrd kroner  (1,6 mrd)
Fyllingsgrad: 74 prosent       (75 prosent)
EBITDAR: -230 mill kroner    (-23 mill kroner)
EBITDA: – 430 mill kroner     (-192 mill kroner)
EBIT: – 495 mill kroner         (- 239 mill kroner)
EBT: – 406 mill kroner          (-275 mill kroner)
Nettoresultat: – 293 mill kroner (-199 mill kroner)

Foto: Bjørn Kjos, adm. dir. i Norwegian Air Shuttle. Fotograf: Kjetil Ree/Wikipedia