Toget får bedre Internett

Bergensbanen på Hardangervidda. Fotograf: Rune Fossum/NSB

– Nå får togene utstyr som gjør at passasjerene kan ringe og surfe uten at de blir brutt. Togsettene oppgraderes med antenner på taket og utstyr for å formidle Internett via trådløst nett. I tillegg får de såkalte repeatere, som forsterker signalene ombord, sier Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor i en pressemelding.

Hittil har det ikke vært lett å få internettilgang når du er på toget. Å ringe har også vært en blandet fornøyelse. Det skyldes blant annet at metallet i vognene blokkerer signaler utenfra.

– Det har vært et stort påtrykk, særlig fra pendlerne, for å få bedre internettmuligheter på togene. Det er da også pendlerne som prioriteres først når vi nå ruller ut det nye utstyret, sier Jan Christiansen, IKT-direktør i NSB.

I tillegg til strekningen Skien–Oslo–Lillehammer, er trådløs surfing på togets modem foreløpig et tilbud til reisende med Bergensbanen og Østfoldbanen på et begrenset antall avganger.

– Vi ser at bruken går rett til værs på disse strekningene, sier Christiansen.

Også i tunneler

NSB har gjennom en offentlig anbudskonkurranse valgt å inngå avtaler med Telenor og ICE. Til sammen gir de to leverandørene god dekning og kapasitet, mener NSB. Avtalen ble signert onsdag denne uken og innebærer at teknologien nå rulles ut i større skala.

– Nettilgangen må fortsatt basere seg på den eksisterende dekningen utenfor togsettet. Det betyr at farten på nettet vil variere litt, men den blir veldig mye bedre enn i dag, sier Abraham Foss i Telenor.

Løsningen NSB har valgt leveres av det engelske selskapet Nomad Digital. Teknologien brukes i flere andre land, blant annet Storbritannia og USA.

Parallelt med at togsettene får bedre utstyr, er Jernbaneverket i ferd med å bedre dekningen inne i togtunnelene. Utstyr er allerede på plass i Oslotunnelen, mens det i disse dager monteres i tunnelene på strekningen Skien–Lillehammer.

Alle får

NSB lover at alle regionsstrekningene skal få nett i løpet av inneværende år, men i første omgang ikke alle togsett og avganger.
For å montere det tekniske utstyret må togsettet tas ut av trafikk i en kortere periode. NSB vil fra 2012 starte innfasingen av 50 nyinnkjøpte togsett, som alle har utstyret ferdig montert.

Nettsurfing er inkludert i togbilletten. Før avgang må du opprette brukerkonto på www.nsb.no/registrering

Foto: Bergensbanen på Hardangervidda. Fotograf: Rune Fossum/NSB