Heyerdahl på verdensarvlisten

Fra Thor Heyerdahls arkiv.

UNESCO har kunngjort sin avgjørelse om at Thor Heyerdahls arkiver nå er innlemmet i deres verdensarvliste, «Memory of the World». Disse arkivene omfatter manuskripter, publikasjoner, korrespondanse, fotografier, film og bibliotek, som er forvart på Kon-Tiki Museet i Oslo, skriver Kon-Tiki-museet i en pressemelding.

UNESCOS kunngjøring finnes på deres hjemmesider. Her er et sammendrag på norsk:

Verdensborger, oppdager, forfatter og vitenskapsmann Thor Heyerdahls etterlatte arkiver er usedvanlig omfangsrike. De omfatter fotografier, film, manuskripter og dokumenter av historisk, kunstnerisk og kulturell verdi. Dette materialet gir en enestående innsikt i livsverket til en av det 20. århundrets største formidlere og kjente oppdagere, som samtidig har vært en kilde til inspirasjon for flere generasjoner av leg og lærd over hele verden. Noe av det unike foto- og filmmaterialet er tatt fra steder som senere er utsatt for tidens utvikling, påvirkning og endring, noe som gjør materialet desto mer verdifullt, såvel for de aktuelle lokalsamfunnene, som verden forøvrig som har påvirket dem.