Askeskyen uten betydning

Infotavle på flyplass

Optimismen er stor foran årets sommersesong. 57 prosent av reiselivsaktørene tror at sommeren vil bli bedre enn i fjor. Dette er de høyeste forventningene siden 2007, viser Innovasjon Norge sitt turistbarometer.

– Optimismen råder i de aller fleste av våre prioriterte ferie- og fritidsmarkeder. Dette viser at solid og målrettet arbeid gir resultater. Optimismen er høy og askeskyen falt til grunn heldigvis før den ble så omfattende at den vil påvirke turisttrafikken i sommer, sier Per-Arne Tuftin Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Han understreker at selv om optimismen er høy, kan resultatet tolkes som en noe moderat optimisme om en ser det i forhold til fjorårets sommertall, hvor 50 prosent av respondentene opplevde en faktisk økning. Vi ser også at det er regionale forskjeller, hvor byene er mer optimister enn reiselivet i distriktene.

Tyskland vokser

Per Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.
Per Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.

Tyskland, som er Norges største sommermarked, målt i antall kommersielle gjestedøgn, utgjorde i fjor 25 prosent av alle utenlandske gjestedøgn. I år ventes det en enda større vekst fra Tyskland, der hele 61 prosent av respondentene forventer en økning i sommer sammenlignet med i fjor.

– Vi registrerer en særlig optimisme fra viktige markeder som Tyskland, Danmark, Frankrike og Italia. Også fra Storbritannia meldes det at bunnen er nådd, og at vi nå vil se ny vekst. Disse fem landene representerer nesten halvparten av de utenlandske gjestedøgnene, så de positive signalene herfra er et godt tegn for sommeren, sier Per-Arne Tuftin.

Økende verdensturisme

Verdensturismen fortsetter inn årets to første måneder, viser en fersk undersøkelse fra World Tourism Organization (UNWTO). Selv om veksten er ulikt fordelt mellom verdensdelene, viser foreløpige tall at Nord-Europa vil ta del i den positive veksten. Så langt i år har antall turistankomster til regionen økt med to prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette er svært positive tall. Totale tall for 2010 viser at innreisen til Nord-Europa gikk ned med 0,1 prosent, men, som disse tallene viser, er den negative trenden nå snudd, sier Tuftin.

I 2010 var det totalt 935 millioner turistankomster på verdensbasis, ifølge tall fra World Tourism Barometer. Trafikken er den høyeste målt noensinne, og utgjør en vekst på syv prosent. Med en vekst på tre prosent, er Europa den verdensdelen som sliter mest med å ta del i den internasjonale veksten.

Nettstedet Visitnorway opplever rekordbesøk

– I tillegg til markedsføringen i det enkelte land, jobber vi intenst med å gjøre Norge enda mer tilgjengelig på nettet. Nettstedet Visitnorway har aldri hatt flere daglige besøkende enn nå. Dette underbygger de gode prognosene og en økende interesse for Norge, fortsetter Tuftin.

– Det eneste vi frykter for sommeren, er at kronen styrkes ytterligere eller at den økonomiske situasjonen i sentrale europeiske land forverres, avslutter Per-Arne Tuftin.

Fakta om turistbarometeret:

  • Dette er den 16. gangen Turistbarometeret gjennomføres i forkant av en sommersesong eller vintersesong. Hensikten med Turistbarometeret er å gi en oversikt over forventet trafikkutvikling fordelt på land og bransjer.
  • Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland. Dette er turoperatører, incoming operatører, hoteller, transportører, cruise, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt reiselivsmedarbeidere på Innovasjon Norges kontorer i utlandet.
  • Undersøkelsen gjennomføres to ganger pr. år. Om høsten før vintersesongen og om våren for å si noe om sommersesongen.

Metode:

Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut og var tilgjengelig i perioden 8. april-10. mai 2011. 202 deltok i undersøkelsen.