Turistbusser som før

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Foto: Scanpix/SMK

– For sommersesongen 2011 blir det ingen endring i regler som gjelder adgangen for utenlandske transportører til å drive innenlands turbusstransport i Norge, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Etter dagens regelverk har utenlandske transportører adgang til å utføre innenlands turbusstransport i Norge, når dette skjer på ”midlertidig” basis.

Reglene inneholder ingen nærmere tolking av begrepet ”midlertidig”. Samferdselsdepartementet har derfor tidligere i år utarbeidet og sendt på høring et utkast til en nærmere presisering, som legger opp til at ”midlertidig» skal tolkes som ”inntil 30 dager i strekk og totalt 45 dager i løpet av ett år”.

– Høringen viser at det innenfor transport- og reiselivsnæringen er noe delte meninger om hva slags tolkning som skal legges til grunn. Vi vil derfor drøfte aktuelle løsninger med transport- og reiselivsnæringen, sier samferdselsministeren.

Foto: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Foto: Scanpix/SMK