HSH i møte om turistbusser

Hilde Charlotte Solheim, direktør reiseliv i HSH (foto fra HSH)

HSH var tirsdag i møte med i Samferdselsdepartementet om utenlandske turbusser i Norge. Politisk rådgiver, Sigrid Handegard, ledet møtet, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Dagens regelverk gir utenlandske transportører adgang til å drive turbusstransport på ”midlertidig” basis. En presisering av begrepet midlertidig, til maksimalt 30 dager, representerer en innstramming i forhold til i dag. I motsetning til hva turbussnæringen har hevdet, fortalte representanter fra cruisenæringen og turoperatørnæringen, som deltok i møtet, sammen med HSH, at det er til dels stor mangel på ledig kapasitet i deler av Norge, spesielt på Vestlandet under sommerens høysesong.

– Departementet konkluderte med at kundesiden opplever en annen virkelighet enn den man har fått beskrevet fra den norske næringen. Det viser at det er nødvendig å belyse flere sider av saken, sier reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i HSH.

Påstander om at utenlandske sjåfører har dårlige lønns- og arbeidsvilkår, såkalt ”sosial dumping” ble også tatt opp i møtet, blant annet av representanter fra arbeidstagersiden.

– HSH og våre medlemmer er selvsagt helt enig i at sjåfører av utenlandske turbusser i Norge skal ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Her ønsker vi å samarbeide med myndighetene om tiltak for å slå ned på uakseptable forhold. Men det er helt feil å kalle det sosial dumping hvis man for eksempel leier inn kapasitet fra Sverige eller Tyskland for å dekke et midlertidig sesongbehov, slik noen av de store aktørene forteller at de gjør i dag, sier Solheim.

Politisk rådgiver Sigrid Handegard slo ved slutten av møtet fast at det er for tidlig å si når en eventuell regelverksendring vil komme. HSH mener Samferdselsdepartementet må utrede saken bedre enn det som er gjort til nå, før det fattes en beslutning.

– HSH kan bistå med å belyse denne saken, sammen med medlemmer, som innkommende turoperatører og cruiseagentene, som formidler landbaserte aktiviteter. Men vi har også store mengder turister, som kommer til Norge i regi at utenlandske turoperatører. Denne trafikken kan forsvinne hvis det blir for tungvint eller kostbart for dem å operere her i landet. Derfor må også omfanget av denne trafikken, og om den faktisk vil bli berørt av den foreslåtte regelendringen, belyses, sier Hilde Charlotte Solheim.

Foto: Hilde Charlotte Solheim, direktør reiseliv i HSH (foto fra HSH)