Vil redusere flyutslipp

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Foto: Scanpix/SMK

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, og direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, overleverte tirsdag 7. juni luftfartsbransjens rapport om CO2-utslipp i flytrafikken, til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– Norge er mer avhengig av luftfart enn andre europeiske land. Slik er det, og slik vil det være fremover. Da er det viktig både å satse på mer miljøvennlige fly og å prøve ut alternative drivstoffer, sier Meltveit Kleppa.

– Jeg er glad for at det på tvers av luftbransjen er gjort et arbeid for å beskrive og analysere klimagassutslippene i luftfarten, sier hun videre.

Formålet med rapporten er å gi en faktabeskrivelse av klimagassutslipp fra luftfart, analysere effekten av tiltak som er gjennomført de siste årene, og presentere nye tiltak. Arbeidet med rapporten er ledet av Avinor, og er gjennomført i samarbeid med SAS, Norwegian, Widerøe og NHO luftfart.

– Nå skal vi bruke tid på å gjennomgå rapporten, og vurdere hva vi fra myndighetenes side kan gjøre for å legge til rette for en mer miljøvennlig og fremtidsrettet luftfart i fremtiden, sier samferdselsministeren.

Rapporten dokumenterer at det fins få transportalternativer til luftfart. Beregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at i 2020 vil 73 prosent av passasjerene og 94 prosent av transportarbeidet med fly ikke har reelle alternativer.

Foto: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Foto: Scanpix/SMK