Reiselivskor søker korister

Oslo reiselivskor. Montasje fra forskjellige ORK-opptredener og -utflukter

Oslo reiselivskor er på jakt etter nye sølvstruper. Koret har et spennende år foran seg, med en stor USA-tur i mai neste år som høydepunkt.

ORK er et blandet kor, med 35 medlemmer, hovedsakelig fra reise-, restaurant- og servicebransjen, med øving i Staffeldtsgate, like ved Radisson Blu Scandinavia på Holbergsplass, mellom klokken 17.30 og 20.00 hver onsdag.

Interesserte kan kontakte Eli-Anne på mobilnummer 911 95 868.

Foto: Montasje fra forskjellige ORK-opptredener og -utflukter.