Sveriges bästa på konferens

I Resegeometris senaste branschmätning, har 1000 kvalificerade konferensinköpare på Svenska företag utvärderat de större konferensleverantörerna på den svenska marknaden (bokningsbolag/konferensspecialister, hotellkedjor, affärsresebyråer och rederier).

Resultatet från undersökningens kundnöjdhetsdel (Net Promoter Score) visar bland annat på ett lågt genomsnitt för konferensbranschen som helhet, men det finns ett par tydliga undantag, skriver Resegeometri i ett pressmeddelande.

– Det tydligaste undantaget är alltså Svenska Möten, som står i en helt annan klass jämfört med konkurrenterna säger Jan Borg, vice VD på Resegeometri Nordic AB.

– Kundernas negativa inställning till flera av de stora konferensleverantörerna indikerar att branschen såväl som enskilda leverantörer har en stor förbättringspotential. I ett sådant branschklimat kan det vara mycket lönsamt att satsa extra på kunden – en investering som snabbt kan löna sig både i form av ökad uppmärksamhet och volym, menar han.