Innovasjonsseier for hotellsatsing

Interiør fra Scandic Oslo Airport (foto fra Norsk Designråd)

Hotellet Scandic Oslo Airport har vunnet møbel- og interiørkategorien til Innovasjonsprisen for universell utforming 2011. Hvem som går helt til topps, blir først klart i november. Sammen med seks andre norske prosjekter er flyplasshotellet Scandic Oslo Airport nå finalist til selve hovedprisen – Innovasjonsprisen for universell utforming 2011.

– Hotellet leder an i arbeidet med universell utforming i sin bransje. Her tas alle gjestene imot på en god og inkluderende måte, og ingen blir stigmatisert eller diskriminert, sier Dave Vikøren, kategoriansvarlig for møbel og interiør i juryen.

Hotell for alle

Hotellgjester er akkurat som folk flest, med veldig ulike forutsetninger og behov. Vi finner unge og eldre mennesker, rullestolbrukere, allergikere og astmatikere, blinde og svaksynte, hørselshemmede og personer med søvnproblemer, for å nevne noen eksempler.

Da Scandic skulle reise et nytt storhotell på Gardermoen, ønsket kjeden å ta ledelsen innen universell utforming, og inngikk derfor et samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Astma- og Allergiforbund. De to arkitektfirmaene Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter og Krook & Tjäder ble koblet inn.

Hotellet, som åpnet dørene i 2010, likestiller alle sine gjester. Det er tilrettelagt for syns-, hørsels- og bevegelseshemmede, med blant annet bra fremkommelighet i hele hotellet, god belysning, tilpassede diskhøyder, store romnummerskilt og alarmer som varsler både med lyd, lys og vibrasjon.

”Miljøhemmet”

Under arbeidet med universell utforming på det nye hotellet, ble dessuten et helt nytt begrep lansert: ”miljøhemming”. En miljøhemmet person kan ha astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer.

Derfor er det brukt allergivennlige tekstiler, maling og andre materialer – og rommene er dessuten teppefrie. Videre brukes det minimalt med rengjøringsmidler og alle produktene er uten parfyme.

Første universelle pris i Norge

Den endelige vinneren av Innovasjonsprisen for universell utforming skal kåres på et arrangement på DogA (Norsk Design- og Arkitektursenter) i november i år. Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som står bak prisen, mens Norsk Designråd styrer selve prosessen.

Dette er første gang det deles ut en norsk pris til nyskapende produkter, tjenester og omgivelser som er universelt utformet. Tidligere miljøvernminister og Venstre-politiker Guro Fjellanger leder juryen, som foruten henne består av syv av landets fremste designere og arkitekter med kunnskap om universell utforming; Ole Christian Bergan, Sigmund Asmervik, Dave Vikøren, Marianne Støren Berg, Mikael Snaprud, Eirin Ryeng og Liv Kari Eskeland.

Til sammen har de vurdert 47 kvalifiserte prosjekter i kategoriene produktdesign, arkitektur, transport, møbel og interiør, grafisk design, landskapsarkitektur og tjeneste- og interaksjonsdesign.

Nybrottsarbeid

Juryleder Guro Fjellanger understreker at universell utforming er nybrottsarbeid, og at også årets finalister har et visst forbedringspotensial. Likevel mener hun at de syv kategorivinnerne representerer et betydelig skritt videre i det viktige arbeidet med å gjøre Norge tilgjengelig for alle.

– Her er det mange innovative og gode løsninger som jeg håper kan være til inspirasjon. Vi trenger flere gjennomtenkte løsninger, som gir alle en mulighet til å delta i samfunnslivet, sier Fjellanger.

(Pressenytt)

Her er kategorivinnerne:

  • Arkitektur: Margarinfabrikken barnehage Oslo, Nav AS Arkitekter
  • Landskapsarkitektur: Schandorffs plass, Østengen & Bergo AS
  • Transport: Hurtigbåter, Tide Sjø
  • Produkt: Tuva bestikk, Per Finne Industridesign
  • Møbel og interiør: Scandic Oslo Airport, Arkitekterna Krook & Tjäder AB (interiørarkitekter), Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter (arkitekter)
  • Tjeneste- og interaksjonsdesign: yr.no, Apt, NRK og Meteorologisk institutt
  • Grafisk design: Blanke Ark valgutstyr, Innovativoli, Blueroom Designstudio, Kadabra Produktdesign

Jurykjennelser, hederlige omtaler, bilder og annen informasjon om samtlige kategorivinnere ligger her: www.norskdesign.no/innovasjonsprisen/finalister

Foto: Interiør fra Scandic Oslo Airport (foto fra Norsk Designråd)