Ny NSB-sjef

Geir Isaksen, konsernsjef i NSB (foto fra NSB)

Geir Isaksen (56) overtok som ny konsernsjef i NSB 1. september 2011. Første dagen på jobb møtte han mange av medarbeiderne i osloområdet, skriver selskapet i en pressemelding.

I løpet av de nærmeste ukene vil han gjøre seg kjent i hele NSB-konsernet, og besøke datterselskaper landet rundt.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som konsernsjef, og jeg vil bruke tiden som er nødvendig på å bli kjent med alle deler av konsernet, fra verkstedene, via buss til tog med frakt av gods og mennesker, sier Isaksen.

– Eiendomsutvikling er også et spennende område, der NSB skal fortsette utviklingen av gode og effektive kollektivknutepunkter rundt om i landet. Fremfor alt ser jeg frem til å møte alle som jobber i NSB-konsernet, og som bidrar til at hjulene går rundt.

– En velfungerende infrastruktur er en forutsetning for at vi skal klare og levere gode kollektivprodukter på bane og vei. Åpningen av Bærumstunnelen er en ny milepæl, som vil bety forbedringer for kundene våre. Gode veiforbindelser, mer dobbeltspor og krysningsmuligheter for togene er avgjørende for at vi skal lykkes fullt ut, avslutter den nye konsernsjefen.

Foto: Geir Isaksen, konsernsjef i NSB (foto fra NSB).