Kamark forlater SAS

Robin Kamark, kommersiell direktør i SAS (fotograf: Anders Bergersen, Bjørgli & Bergersen)

Adm dir og konsernsjef Rickard Gustafson lanserte nylig sin nye strategi for SAS0 4 EXCELLENCE. Samtidig gjøres det endringer i konsernledelsen. Den gjøres bredere og får et tydelig forankret ansvar for strategiens fire excellence-områder, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Den vellykkede gjennomføringen av Core SAS innebærer at vi nå har betydelig bedre forutsetninger når vi nå skal i gang med 4 EXCELLENCE, sier Rickard Gustafson.

Som en konsekvens av den nye strategien, og av at SAS har gått fra en holding-struktur, med flere datterselskaper, til å være et funksjonelt organisert flyselskap, har adm dir og konsersjef Rickard Gustafson valgt å etablere et nytt lederteam.

– Jeg har valgt å ansette en bredere ledergruppe, med tydelig rollefordeling i forhold til strategiens fire områder, sier han.

I tillegg til Rickard Gustafson, vil konsernledelsen fremover bestå av CFO og viseadministrerende Göran Jansson, viseadministrende Henriette Fenger Ellekrog, med ansvar for HR & Kommunikasjon, Flemming Jensen, med ansvar for Operations, og Benny Zakrisson, med ansvar for Infrastruktur, samt sjefsjurist Mats Lönnkvist.

I tillegg vil en ny direktør for Commercial og en ny direktør for Sales & Marketing inngå i ledergruppen.

Ettersom Core SAS-strategien er gjennomført, kan visekonsernsjef John Dueholm avslutte sitt operative ansvar for SAS, som planlagt, og meldt forrige vinter. Han forlater imidlertid ikke SAS, men fortsetter frem til våren 2012, som styreleder for SAS’ datterselskaper Widerøe og Blue 1. Han vil i tillegg fungere som rådgiver for administrerende direktør.

– Jeg har satt veldig stor pris på det tette samarbeidet med John siden jeg startet i SAS i februar i år. Jeg har hatt stor nytte av hans lange erfaring, og er glad for å kunne fortsette å dra nytte av denne fremover, sier Gustafson.

Robin Kamark, kommersiell direktør i SAS, har bestemt seg for å forlate selskapet. Han fortsetter imidlertid som Chief Commercial Officer og medlem av konsernledelsen, med ansvar for de samlede kommersielle funksjonene, inntil nye ledere for disse to områdene er på plass, dog senest i mars 2012.

– Når nye strukturer etableres og når organisasjoner forandres, bør man alltid overveie om man ønsker å være en del av den nye organisasjonen. Etter nøye overveielser, er jeg kommet til at jeg ønsker å fortsette karrieren min utenfor SAS, sier han.

– Robin Kamark har gjort en kjempeinnsats for SAS, og jeg ønsker ham lykke til i sin fremtidige karriere, avslutter Rickard Gustafson.

Foto: Robin Kamark, kommersiell direktør i SAS (fotograf: Anders Bergersen, Bjørgli & Bergersen)