Fra HSH til Virke

Hilde Charlotte Solheim, direktør reiseliv i Hovedorganisasjonen Virke (foto fra Virke)

Den 28. september skifter HSH navn til Hovedorganisasjonen Virke, forteller organisasjonen i en melding distribuert onsdag formiddag.

Som arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 15.000 virksomheter, med 200.000 ansatte, er Hovedorganisasjonen Virke en av hovedpartene i arbeidslivet. Samtidig er organisasjonen næringspolitisk talerør for virksomheter innenfor bredden av norsk næringsliv. Årsaken til navneskiftet er den raske veksten innen stadig nye deler av tjenestesektoren de seneste årene. Navnet HSH, som stammer fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (etablert i 1990), svarer ikke lenger til bredden av medlemsmassen. Organisasjonen har derfor, i samråd med medlemmene, funnet et nytt navn, som lettere gjenspeiler alle involverte virksomheter og yrker.

Hovedorganisasjonen Virke vil arbeide for å utvikle norsk arbeidsliv, og bidra til at de som driver virksomhet både er gode arbeidsgivere og i stand til å skape flere arbeidsplasser. Virke vil ivareta sine næringers interesser, og arbeide for at bredden av norske virksomheter får gode rammevilkår for å skape verdier og arbeidsplasser, og gode vilkår for samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

– Som bransjeansvarlig for norsk reiseliv, gleder jeg meg til å fortsette vårt arbeid, med et mer tidsriktig navn for de nye bransjene som er kommet til i Virke siden organisasjonen ble etablert, forteller reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim, tidligere styreleder i HSMAI Chapter Norway, og tilføyer:

– Vår nye webadresse er www.virke.no. E-postadressene våre blir vedkommende.navn@virke.no (og en generell info@virke.no). Men besøksadressen forblir som før: Henrik Ibsens gt. 90, Solli plass (postboks 2900, 0230 Oslo).

Foto: Hilde Charlotte Solheim, direktør reiseliv i Hovedorganisasjonen Virke (foto fra Virke)