Ny cruiserekord

Cruiseskipet Oriana i Hardangerfjorden

I september var den norske cruisesesongen over, med unntak av Oslo, som fortsatt har noen cruiseanløp denne uken samt julecruise, melder Cruise Norway AS, som markedsfører Norge som cruisedestinasjon.

I år har vi hatt 1678 cruiseanløp til Norge, en nedgang fra 1694 i 2010. Antall besøkende cruiseturister er i år er 2.040.166, en økning på tolv prosent, fra 1.821.111 besøkende i 2010.

Cruiseskipene blir stadig større. Snittstørrelse på skip til Oslo i år var på 1810 passasjerer, mot 1728 passasjerer i fjor. Bergen hadde 1326 passasjerer i snitt per skip, mot 1211 passasjerer i 2010.

Direkte forbruk i Norge fra besøkende cruiseturister er på over to milliarder kroner inneværende år. (Kilde: gjesteundersøkelse fra 2010, på oppdrag av Næringsdepartementet)

Cruisesesongen til Norge blir lengre og lengre. Sesongen starter med vintercruise i februar. I 2012 vil vi se syv vintercruise til Norge. Det er hovedsakelig nordnorske vinteraktiviteter og jakten på nordlyset som selger. Etterspørselen etter vintercruise til Norge er størst på det britiske markedet.

Antall briter på cruise til Norge har gått noe ned, mens vi ser en stor vekst fra det tyske markedet.

Nordnorske havner har hatt en liten nedgang inneværende år, på 3,6 prosent. Det er nedgangen i Tromsø og Nordkapp, på henholdsvis tolv og ti prosent, som trekker ned snittet. 2012 derimot, ser svært lysende ut, både for Nord-Norge og landet for øvrig, med en prognose på 2019 cruiseanløp og 2.363.535 millioner besøkende for hele landet.

Cruisetrafikken til Norge fordeles i større og større grad til flere havner, og landet har i dag 41 cruisehavner med cruiseanløp.

Potensialet for vekst til Norge er stort. Vi ser en økning i antall cruise som ligger natten over, spesielt i Oslo. Flere og flere rederier ønsker også å fly sine passasjerer til Norge, arrangere landpakker i Norge og cruise ut fra Norge. Norges toll- og avgiftsregler vanskeliggjør utviklingen av Norge som ”snuhavn”, og landet taper dermed potensielt store inntekter fra en voksende næring.

På topp 14-listen av norske cruisehavner, har Kristiansand størst vekst, med 71 prosent. Ellers har både Bergen, Oslo, Stavanger, Ålesund og Olden en vekst på over 20 prosent fra 2010)

Topp cruisedestinasjoner i 2011, målt i antall besøkende er:

Cruise port

2011

2010

2009

2006

1 Bergen

350248

291877

282 500

218185

2 Oslo

315000

261 000

270 000

206233

3 Geirangerfjorden

229220

210105

218 038

139693

4 Stavanger

215026

175325

147 000

62128

5 Flåm

156907

136908

142 608

115342

6 Molde & Åndalsnes

93357

86902

66 849

32304

7 Ålesund

93301

76709

66 312

41821

8 North Cape

87901

98170

95 174

74897

9 Olden/Nordfjord

83886

66702

74 507

53060

10 Hardangerfjorden Eidfjord &  Ulvik

80093

88583

37 572

43034

11 Tromsø

75002

85397

78 269

55821

12 Lofoten Leknes & Svolvær

57273

52076

52 284

34590

13 Trondheim

43601

58076

51 906

31326

14 Kristiansand

54270

31709

24 000

38000