Optimisme for bygdeturisme

Skibladner

Vel 3/4 av bedriftene i en nylig gjennomført undersøkelse blant bygdeturisme- og gardsmattilbydere her i landet, svarte at sommeren 2011 var som i 2010 eller bedre. Nesten 70 prosent av bedriftene er ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet, mens godt og vel 1/4 er ”midt på treet”.

Den store optimismen blant medlemmene i HANEN – interesseorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge – har vi sett i alle tilsvarende undersøkelser de siste årene, og den er altså fortsatt meget stor. Denne nye undersøkelsen ble gjort i september 2011. Datainnsamlingen ble avsluttet 26. september, og undersøkelsen fikk en svarprosent på 42, heter det i en pressemelding fra HANEN.

Sommeren 2011 ble god for de fleste

Før sommersesongen forventet 43 prosent at sommeren 2011 ville bli litt eller mye bedre enn i 2010. Undersøkelsen fra september viser at forventningene slo bra til. Vel 44 prosent svarte at det har gått litt eller mye bedre i sommer, sammenlignet med sommeren 2010. 41 prosent forventet at sommeren 2011 ville bli omtrent som i 2010, mens tallene etter sommeren viser at 33 prosent sier at den ble det. Slår vi sammen disse tallene, forventet 84 prosent at sommeren 2011 ville bli som sommeren 2010 eller bedre. I september sa 77 prosent at sommeren 2011 ble som sommeren 2010 eller bedre.

Stor og økende optimisme innen bygdeturisme og gardsmat i Norge

Undersøkelsen i september 2011 viser at 15 prosent er svært optimistiske når det gjelder fremtiden for egen virksomhet. 55 prosent er ganske optimistiske. Dermed er godt og vel 2/3, eller nesten 70 prosent, av de som svarte ganske eller svært optimistiske. Før sommeren 2011 var den sammen prosenten 65 prosent, og etter sommeren 2010 var det 63 prosent som var svært eller ganske optimistiske.

Når vi legger til de 28 prosent som svarte at de er ”midt på treet”, får vi at 97 prosent er ”midt på treet” eller mer optimistiske. Dette er ganske likt tallet fra undersøkelsen før sommeren, og også undersøkelsen etter sommeren 2010. Dette viser at optimismen er stor for fremtiden for egen bedrift.

– Sommersesongen er viktig for mange av våre medlemmer, og dette er svært gode tall, sier Bernt Bucher Johannessen, som er ny daglig leder i HANEN. En god del av våre medlemmer har hovedsesongen nå på høsten og frem mot jul. Det gjelder særlig matprodusentene og de som har tilbud til kurs- og møtemarkedet. Men for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering og aktiviteter/opplevelser, er sommeren viktig. Mange i norsk reiseliv har hatt en vanskelig sommer, også enkelte av HANENs medlemmer, men totalt sett må vi si at dette viser at det er gått ganske så bra for de fleste, sier Bucher Johannessen.

– Hele året samlet frem til nå har også meget hyggelige tall, sier markeds- og mediesjef i HANEN, Ole Jonny Trangsrud.

– 43 prosent sier at 2011 så langt har vært litt eller mye bedre enn samme perioden i fjor. Tar vi med også de som svarte ”omtrent som i fjor” når det gjelder 2011 så langt, er vi på 74 prosent, avslutter Trangsrud.