Større Thon Hotel Linne

Nytt rom på Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne er godt i gang med en storstilt oppgradering. Hotellet får ny fasade, fjernvarme, og øker rom- og møteromskapasiteten, skriver Thon Hotels i en pressemelding.

Når møterommene er ferdige, i mars 2012, får hotellet 1000 kvadratmeter, fordelt på ti møterom, med topp moderne utstyr i lyd og bilde, samt forbedret internettilgang.

Hotellet øker romkapasiteten fra 107 til 174 rom. Rommene ventes ferdigstilt 1. august 2012.

Som en følge av denne kapasitetsutvidelsen, er det naturlig at også restauranten dobler kapasiteten, ved å ta i bruk én etasje til.

Foto: Slik blir de nye rommene på Thon Hotel Linne.