Ingunn Weekly: Revidert reiselivsstrategi

Nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap). Fotograf: Henrik Kreilishheim

Tidligere denne uken inviterte Nærings- og handelsdepartementet (NHD) representanter fra reiselivsbransjen i Norge til Grand Hotel i Oslo. Utgangspunktet for samlingen var å få innspill til den nye reiselivstrategien, som skal presenteres om kort tid. Blant de fremmøtte var også en representant fra HSMAI.

Næringsminister Trond Giske åpnet konferansen, der han påpekte at reiseliv fremdeles er en av regjeringens fem hovedsatsingspunkter innen norsk næringsliv. Og som det fremgikk av talen hans, ser regjeringen det nødvendig å prioritere de næringene hvor vi har naturgitte fortrinn.

Giske påpekte også at NHD ser utvikling mot helårsdrift som et sterkt satsingsområde, og at en reduksjon i lønnskostnader er en taperstrategi i norsk sammenheng. Bærekraftig reiseliv ble også dratt frem, og det samme ble regjeringens tanker om at det er økt samarbeid i næringen, som vil stimulere til en økning i produktivitet og lønnsomhet.

Giske rundet av talen med følgende melding:

– Vi vil aldri bli billigst, men vi kan bli best!

Hovedorganisasjonene, VIRKE, NHO og LO, var også til stede, og sammen med andre representanter fra bransjen la de frem innspill til tiltak de så som bransjens største muligheter og utfordringer. Bærekraftig reiseliv, gratispassasjerer, fall i tradisjonelle turistkategorier, som rundreiseturisten, rekruttering av unge til bransjen og for dårlig forskning på bransjens muligheter, ble dratt frem av flere i de ulike panelene.

Det var til tider livlig debatt, og spesielt temaet om samferdsel satte mange sinn i kok.

Et annet hovedpoeng, som ble hentet frem av flere, var at næringen må fokusere på et tettere samarbeid, og at den må bli mer åpen og stimulere til økt kontakt over grensene.

HSMAI skal være med å bidra til dette, og har flere nye samarbeidspartnere som vil bli presentert snart.
Gjennom våre mange arrangementer i inn- og utland oppfordrer vi til kompetanseheving, nettverksbygging, møteplasser for business, åpenhet og økt rekruttering av dem som er utdannet innen reiseliv.

Ingunn Hofseth. ThumbnailDerfor ønsker vi næringen hjertelig velkommen til nye debatter, foredrag og samarbeid i året som kommer.

Jeg ønsker dere en god adventstid videre.

Med vennlig hilsen
Ingunn Hofseth
Adm. dir. HSMAI Chapter Norway

PS! Vi minner om at i dag, 2. desember, er fristen for påmelding til HSMAIs prisfest om du ønsker å oppnå early bird prisen. Meld på deg og dine kolleger i dag!