SAS kongen av innenriks

SAS-maskin i lufta

For femte år på rad troner SAS på toppen, som det foretrukne flyselskapet innenriks blant norske jobbreisende, forteller reisebyrået Berg-Hansen i en pressemelding.

I en stor undersøkelse byrået har gjennomført blant 15.000 av sine kunder, svarer syv av ti at de foretrekker å fly SAS. Kun to av ti foretrekker Norwegian.

– SAS beholder grepet om de jobbreisende. Dette til tross for at Norwegian har gjort fremstøt for å posisjonere seg mot dette markedet. SAS tilbyr nok fortsatt et totalprodukt som passer de jobbreisende bedre, sier administrerende direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen.

Enklere SAS

Villadsen (under) mener SAS fortsatt scorer på at de tilbyr sine passasjerer gratis avis, kaffe og frokost på morgenavgangene innenriks. Han tror også SAS oppleves som enklere og mer innrettet mot jobbreisende enn Norwegian, som han mener satser mer mot privatmarkedet. Teksten fortsetter etter bildet.

Per Arne Villadsen, adm. dir., Berg-Hansen Reisebureau AS

– Å være på jobbreise er slitsomt, og alt som bidrar til forenkling, er verdifullt. SAS har et større apparat rundt seg, som trolig bidrar til at totalopplevelsen av SAS blir bedre enn Norwegian.

Han tror disse faktorene betyr mer for jobbreisende som flyr ofte. Dersom undersøkelsen hadde inkludert alle flypassasjerer, påpeker han at resultatet godt kunne ha blitt annerledes.

Små forskjeller

I undersøkelsen blir det også spurt om hvilke faktorer som påvirker valg av flyselskap mest.  Nesten fire av ti svarer antall avganger, mens to av ti svarer punktlighet og pris. Ser man på fakta, er forskjellene mellom de to selskapene på disse områdene små.

– SAS har noen flere daglige avganger til de mest frekventerte norske flyplassene. Forskjellen i punktlighet er liten, ifølge Avinors ankomststatistikk. Begge selskaper tilbyr også lavprisbilletter. Dermed er nok totalopplevelsen hovedforklaringen på preferansen for SAS, tror Villadsen.

Internett ikke viktig

Internettilgang ombord bryr få seg om, kun én av 100 mener det er en avgjørende faktor for hvilket flyselskap de velger. Villadsen tror Norwegians satsing på Internett ombord vil bidra til å øke deres popularitet hos noen, men påpeker at mange ser på flyreisen som et pusterom i en travel hverdag.

– Flyreisen oppleves som et rolig avbrekk for mange. Mange av flyreisene innenriks varer under én time, og da er nok det reelle behovet for internettilgang begrenset.

Norwegian har også lansert muligheten for å ringe via det trådløse nettet ombord. Villadsen tror det kan oppleves sjenerende å høre på sidemannens telefonsamtale, så tett som man sitter ombord i et fly.

Tilspisset konkurranse

At konkurransen mellom SAS og Norwegian stadig tilspisser seg, tror Villadsen er positivt.

– Konkurranse er skjerpende. Vi er heldige som har to store selskaper på norsk innenriks. Begge må ha fokus på å utvikle seg og levere, og at SAS er de jobbreisendes førstevalg, viser at de lykkes.